Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Uveit –inflammation i ögats inre delar


Uppdaterad den: 2009-06-01

Annons

Den består dels av muskler och dels av celler som producerar kammarvatten som cirkulerar i de främre delarna av ögat. Uveit är en inflammation i någon eller i alla dessa delar.

Vid inflammation av den främre delen kallas det irit och kännetecknas av att ögat blir rött närmast hornhinnan, man blir ljuskänslig och känner värk. Tårar kan börja rinna. Synen kan vara normal eller nedsatt.

Vid inflammation i den mellersta delen (intermediär uveit) är symtomen mildare, oftast erfar patienten "flugor" eller prickar för det sjuka ögat. Vid bakre uveit är det framför allt prickar och flugor och nedsatt syn som ger patienten symtom.

Vid inflammation i alla delarna kallas det pan-uveit.

Dessa inflammationer kan vara sporadiska eller bli kroniska, vilket innebär att de ger besvär mer eller mindre hela tiden (mer än tre månader).

Orsaker

Vid uveit hittar man oftast ingen orsak. Ibland har patienten någon reumatisk sjukdom (juvenil reumatisk artrit, mb Bechterew eller spondartrit) eller inflammtorisk tarmsjukdom. Njurinflammation (nefrit) kan ge uveit. Vissa infektioner kan också ge irit (virus och bakterier).

Sarkoidos kan också ge inflammation i ögat. För intermediär uveit är orsaken ofta oklar. MS kan sällsynt ge inflammation i ögat. Orsaker till bakre uveit är ofta infektioner (parasiter, virus, svamp, sarkoidos).

Annons
Annons

Komplikationer

Irit (främre uveit) kan ge pupillsammanväxningar mot linskapseln. Efterhand kan det ske gråstarrutveckling och svullnad i gula fläcken.

Intermediär och bakre uveit kan ge svullnad i gula fläcken, gråstarrsutveckling, näthinneavlossning, blodpropp i ögat och påverkan på synnerven.

Diagnos och behandling

Om man upplever några av de symtom som beskrivs i texten ovan bör man söka ögonläkare för en undersökning. Hos ögonläkaren tittar man med mikroskop in i ögat och bedömer näthinnan. Det kan hända att man får göra en allmän utredning med blodprovstagning och röntgenundersökning av resten kroppen.

Beroende på graden av inflammation och var den är belägen, får man oftast kortisondroppar och droppar som vidgar pupillen under ett par veckor. Vid kraftiga infektioner kan det bli aktuellt med tillägg av kortisontabletter och vid riktigt svåra fall kan det bli fråga om så kallad immunohämmande behandling, ofta i samråd med specialister inom reumatologi. Om man hittar någon infektiös orsak kan det bli aktuellt med behandling mot infektionen.

Annons
Annons

Prognos

Vissa patienter har bara en enstaka främre irit medan andra kan ha livslånga besvär, allt beroende på grundorsaken.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om Uveit/Iridocyklit på NetdoktorPro »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.