Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: stratera

Hej Min son på 14 år medicinerar med stratera. Jag undrar vilka bieffekter som man funnit hos barn som använder stratera? Ytterligare skulle jag vara intresserad att läsa vetenskapliga artiklar som gäller strater-ADHD. Var kan man få tag i vetenskapliga artiklar hellre än subjektiv tyckande från gemeneman?

Svar:

Det är ett minst sagt lite laddat område att ge sig in på, eftersom jag anar att det finns mer i frågan än vad som står uttalat. Barn och mediciner är alltid problematiskt, eftersom det dels handlar om individer som fortfarande växer och utvecklas och det dels kan vara svårt att få ur dem den information man vill ha som förälder och och som läkare, det vill säga hur de mår och hur de känner sig och om de upplever några biverkningar eller ej. Jag förstår precis hur du känner inför detta. Du vill din sons bästa men hyser naturligtvis en viss oro och blir kanske dessutom i tid och otid bombarderad med andras tyckande och tänkande. Inte minst på nätet svämmar det över med “information”. Det är sannerligen ingen lätt situation att befinna sig i!

När det gäller Strattera och eventuella biverkningar hos barn och ungdomar har jag hittat Eli Lillys egen beskrivning av preparatet med hänvisning till US Food and Drug Administration som är USAs motsvarighet till vårt Läkemedelsverket. FDA anses som väldigt strängt och något av ett rättesnöre vid alla läkemedelsgodkännanden, naturligtvis mycket beroende på den stora amerikanska marknaden och risken för höga skadestånd om något går fel. Jag ger dig den länken här, så kan du läsa själv: http://pi.lilly.com/us/strattera-ppi.pdf.

Den allvarligaste farhågan med Strattera har varit rapporterna om en förhöjd risk för självmordstankar och självmordsbeteenden hos barn och tonåringar som tar medicinen, särskilt om sådana förekommit innan behandlingen påbörjades eller om det finns misstankar eller symptom på bipolar sjukdom, det vill saga manodepressivitet. Man måste också vara försiktig om det finns ärftlighet för sådan sjukdom. Som förälder måste man vara observant på om barnet/tonåringen förändras i sina beteenden eller sin personlighet och blir mera retlig, aggressive, okontrollerad eller manisk eller drabbas av ångest, oro, panikattacker, sömnstörningar, nedstämdhet och självmordstankar. Nytillkomna symtom på syn- eller hörselhallucinos är också ett observandum.

Strattera passerar och bryts ned i levern och kan ge leverskador i sällsynta fall. Eftersom det är ett noradrenergt verkande medel kan det öka pulsen och blodtrycket och ha en negativ inverkan på hjärtat. Hjärtsjukdom måste därför uteslutas innan behandlingen påbörjas, och nytillkomna hjärtsymptom måste undersökas och bedömas.

Vanliga biverkningar som förekommer hos barn och tonåringar är yrsel, illamående, kräkningar, minskad aptit, trötthet och humörsvängningar. Man omnämner också som mindre vanliga biverkningar, men allvarliga, en viss risk för allergisk reaktion mot läkemedlet, att den normala tillväxten kan hämmas och att man kan utveckla urinstämma (svårighet/oförmåga att tömma blåsan).
Om du har möjlighet att läsa hela texten på engelska är det bra, annars kanske du kan be din sons läkare att hjälpa dig med vidare förklaring.

Du nämner slutligen att du vill kunna fördjupa dig i vetenskapliga texter om Strattera (atomoxetine). Allmänt sett söker man framför allt via: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. Då får du tillgång till en översikt över alla medicinskt vetenskapliga artiklar som publicerats och slår helt enkelt bara in de sökord du vill, till exempel “amomoxetine side effects teenagers”. Då får du alla artiklar listade och kan kryssa för de som du vill undersöka lite närmre. Öppna dem som “Abstract” (välj i “Display Settings”), så får du mest information. Nu är detta inte allt (och det kanske inte alltid behövs heller), utan bara den viktigaste informationen i den vetenskapliga artikeln, själva budskapet. Vill man ha hela artikeln, måste man beställa den (köp eller lån), om den inte är allmänt tillgänglig. Tyvärr väljer många forskare att placera sina artiklar hos medicinska förlag, vilket gör att de kostar pengar att ta del av och därmed inte är tillgängliga för alla. Personligen tycker jag detta är fel (eftersom det mesta forskningsarbetet ändå på något sätt är direkt eller indirekt offentligt finansierat), men det är ju en helt annan historia.

Lycka till med dina studier!


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Annons