Akut psykos

Vid en akut psykos har man hallucinationer och/eller vanföreställningar. Bland de som går igenom en psykos finns det de som endast får en psykotisk episod, men många kan få flera.

Uppdaterad den: 2013-02-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en akut och övergående psykos?

Akuta och övergående psykoser är en grupp psykiska sjukdomar som kännetecknas av akut uppträdande psykiska symtom och tydliga avvikelser från normalt beteende. Exempel på psykotiska symtom kan vara vanföreställningar eller hallucinationer.

Förekomsten av den här typen av sjukdomar är okänd, men det antas att det inte är speciellt vanligt.

Orsak

Bakgrunden till en akut psykos är till en början okänd. Det kan verka sannolikt att biologiska och ärftliga faktorer spelar in i vissa fall. Akuta psykiska och sociala belastningar kan också bidra till att utlösa sådana tillstånd. Det kan vara konkreta trauman, konflikter, förluster eller sjukdom.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Människor är olika vad gäller personlighet, intellekt och tidigare erfarenheter. Sådana skillnader kan bidra till att vissa är mer sårbara för belastningar och därmed lättare utvecklar en psykos.

Om organiska faktorer är utlösande, till exempel hjärnskada, ges en annan diagnos.

Vilka symtom ger akut psykos?

Under en akut psykos kan patienten ha hallucinationer och vanföreställningar. En vanföreställning är en felaktig eller orimlig föreställning som baseras på slutsatser som inte är relaterade till verkligheten. En hallucination är en uppfattning av syn, hörsel, lukt eller smak utan att det finns någon källa till sådana stimuli i omvärden. Patienten kan vara förvirrad, orolig och ha märkbart förändrat beteende.

Annons
Annons

Symtomen kan ofta variera inom loppet av en kort tid.

Diagnos

Diagnosen ställs mot bakgrund av samtal mellan läkare och patienten, samt läkarens observationer av patienten. För att utesluta organiska orsaker utförs dessutom en kroppslig undersökning.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Behandling

Behandlingen av en akut och övergående psykos genomförs inledningsvis på sjukhus. De flesta patienterna får god hjälp av antipsykotiska läkemedel. Dessutom kan det vara bra att utreda om det finns några utlösande faktorer så att dessa i största möjliga grad kan undvikas i framtiden eller så att problem kan lösas. Det är viktigt att patienter med akut psykos skyndsamt får träffa psykiatriker. Information till omgivning och närmiljö är ofta viktigt.

Ytterligare förlopp

En akut och övergående psykos ska gå över inom loppet av någon månad (annars ändras diagnosen). En del patienter får flera episoder med psykos, samtidigt som andra endast har en sådan episod. I en del fall utgör en akut psykos början på en annan psykiatrisk sjukdom och patienten får då en annan diagnos så snart sjukdomsbilden har kartlagts tillräckligt.