Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Hur får man diagnosen ADHD?

De flesta killar i min familj har ADD eller ADHD. Några av oss har fått en diagnos medan andra känner det inte har varit nödvändigt eftersom vi alla tycks vara i samma situation - som tex jag. :) MEN! Nu som jag har flyttat hit till Sverige behöver jag i en sammanhang få en diagnos på papperet och undrar på hur man går fram här i Sverige? Pratar jag med min läkare? Tar jag kontakt med Psykolog? Och är det dyrt?

Svar:

Hej!

Du och din familj illustrerar precis det välkända förhållandet att det finns en betydande ärftlighetsfaktor vid ADD/ADHD.

Samtidigt är det också viktigt att förstå att diagnosen inte är ett självändamål utan givetvis måste tjäna ett syfte. Precis som du säger, känner kanske inte alla att det är nödvändigt att ha en diagnos på papper för att kunna leva ett bra liv. Om man redan förstår vad man har för problem och inrättar sitt liv efter det, och om man inte har andra bekymmer som ångest eller depression, så går detta naturligtvis lika bra.

Ni verkar ju ha en hög grad av självinsikt i din familj och verkar kunna ta det hela med viss ro.

I en del situationer kan man emellertid ha behov av att diagnosen blir fastställd och kan sättas på pränt, oavsett om man behöver medicinera eller ej. ADD/ADHD är framför allt en klinisk diagnos som till stor del bygger på information om hur personen i fråga fungerat under barndomen och uppväxten i relation till hur situationen är idag.

För att titta närmare på styrkor och svagheter i fungerandet brukar man göra en psykologtestning av de kognitiva och exekutiva funktionerna, det vill säga sådant som har med läs- och skrivförmåga, inlärning, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, förmåga till strukturering och planering, impulskontroll med mera att göra.

Den som formellt ställer diagnosen är en psykiater i samarbete med framför allt en psykolog. Den medicinska bedömningen är viktig för att också andra orsaker till ADD/ADHD-symtomen, som kan ha med kroppslig eller psykisk sjukdom att göra, också blir undersökta och utvärderade.

En basal läkarundersökning med rutinprover tycker jag alltid måste ingå. Ibland kan det finnas anledning också att gå vidare med datortomografi eller magnetröntgen av hjärnan, blodflödesmätning av hjärnan och EEG med mera, vilket psykiatern beslutar om och ansvarar för.

Kort sagt bör du börja med att beställa tid hos din distriktsläkare för en allmän undersökning med provtagning för att se att allt är bra. Efter att ha pratat igenom dina problem, bör du sedan kunna bli remitterad till det team inom ditt landsting som gör utredningar av ADD/ADHD hos vuxna.

Hur det är organiserat lokalt beror på var i landet du bor. De flesta landsting har väl numera ett särskilt team för detta, men i princip kan utredningen också göras inom vuxenpsykiatrin, om man där känner att det finns tillräcklig neuropsykiatrisk erfarenhet och vana.

Det finns några privatpraktiserande neuropsykiater (med landstingsavtal) också som har mottagning för patienter med denna typ av problem. I princip ska du inte behöva betala mer än vanlig patientavgift för att få gjort en utredning och bedömning. En del neuropsykologer gör testningar helt privat utanför vårdavtal.

Eftersom sådana på kallade psykometriska tester är tidskrävande, kan de bli tämligen dyra (tusentals kronor). Man är emellertid oftast inte särskilt hjälpt av bara en psykologtestning, om man sedan inte kan få komma till hos en psykiater för vidare uppföljning med till exempel medicinering. Allt beror emmellertid vad syftet med intyget är.

Hoppas detta svar hjälper dig att komma vidare.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Annons