Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Adhd – symtom och tecken

Adhd (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en grupp kroniska tillstånd som börjar i barndomen och ibland varar tills barnet blir vuxet. Adhd kan även fortsätta i vuxen ålder.

Uppdaterad den: 2017-02-06

Annons

Två huvudtyper av symtom vid adhd

Symtomen vid adhd delas in i två huvudtyper:

 • Ouppmärksamhet.
 • Hyperaktivitet-impulsivitet.

Vanligen säger man att ett barn har adhd när det har:

 • Sex eller flera symtom inom varje kategori i minst sex månader.
 • Dessa symtom måste påverka barnets funktionsförmåga i hög grad i minst två sociala miljöer – vanligen hemma och i skolan.

Detta övan ska gälla för att skydda mot feldiagnostisering. Problemet kan ju bero på en speciell lärare eller att det är problem i relationen mellan barnet och föräldrarna eller i familjen. Barn som har problem i skolan, men klarar sig bra hemma, har inte adhd. 

Ouppmärksamhet

Följande utmärker ouppmärksamhet:

 • Barnet klarar ofta inte av att vara fokuserad på detaljer eller gör oförsiktiga fel i skolarbetet eller i andra aktiviteter.
 • Barnet har ofta svårt att hålla uppmärksamheten kvar, när det utför uppgifter eller leker.
 • Barnet verkar ofta inte höra att någon pratar med det.
 • Barnet följer ofta inte instruktioner fullt ut och klarar inte av att avsluta skolarbetet eller andra uppgifter.
 • Barnet har ofta svårt att organisera uppgifter eller aktiviteter.
 • Barnet undviker ofta eller ogillar uppgifter som kräver oavbruten tankeverksamhet, till exempel skolarbete eller hemläxor.
 • Barnet tappar ofta bort saker som behövs för att utföra aktiviteter, till exempel böcker, pennor, leksaker eller verktyg.
 • Barnet är ofta lättdistraherat.
 • Barnet glömmer ofta.

Hyperaktivitet-impulsivitet

Följande utmärker hyperaktivitet-impulsivitet:

 • Barnet grejar ofta med händer och fötter eller vrider sig i stolen.
 • Barnet lämnar ofta sin bänk i klassrummet eller i andra situationer när det förväntas sitta kvar.
 • Barnet springer eller klättrar när det inte behövs. Ungdomar gör kanske inte detta, men de kan känna sig konstant oroliga.
 • Barnet har ofta svårt att leka lugnt.
 • Barnet är i regel i farten eller uppträder som om en motor driver på.
 • Barnet är ofta väldigt pratsamt.
 • Barnet hasplar ofta ur sig svar på frågor, innan den fullständiga frågan har ställts.
 • Barnet har ofta problem med att vänta på sin tur.
 • Barnet avbryter eller blandar sig ofta i andras samtal eller lek.
Annons
Annons

Vad skiljer adhd från icke-adhd?

Ouppmärksamhet, icke-adhd

De flesta friska barn visar ibland flera av de beteendedrag som utmärker ouppmärksamhet. Föräldrar kan till exempel oroa sig för att en treåring kan ha adhd, när han eller hon inte kan lyssna på en historia från början till slut eller göra färdigt en teckning. Men förskolebarn har normalt kortare uppmärksamhetsspann än äldre barn och kan inte hålla sig till en aktivitet så länge åt gången. Det betyder inte att de är ouppmärksamma – det betyder bara att de är normala förskolebarn.

Även hos äldre barn och ungdomar är det deras intresse för den aktuella aktiviteten, som avgör hur länge de kan vara koncentrerade. De flesta tonåringar kan lyssna på musik eller prata med sina vänner i timmar, men de kan vara mycket mindre fokuserade på sina hemläxor.

Hyperaktivitet-impulsivitet, icke-adhd

Detsamma gäller hyperaktivitet. Små barn är naturligt energiska. De tröttar ofta ut föräldrarna, långt innan de själv är uttröttade. Dessutom kan de bli ännu mer aktiva när de är trötta, hungriga, ängsliga eller är i nya miljöer. Barn har olika aktivitetsnivå och en hög aktivitetsnivå är naturlig för många.

Barn med adhd

Barn med adhd är däremot särskilt känsliga för stimuli i form av syn- och hörselintryck samt beröring.

Följande gäller ouppmärksamhet och hyperaktivitet-impulsivitet:

 • Barn med en ouppmärksam form av adhd kan se ut att sjunka in i sina egna tankar eller förlora kontakten med det som sker runt dem.
 • När barn med adhd överstimuleras förlorar de snabbt kontrollen, blir uppvarvade och ibland aggressiva och kan vara även fysiskt eller verbalt oförskämda.

De flesta barn med adhd har inte alla dessa tecken på tillståndet. Dessutom kan symtomen till exempel skilja sig åt mellan pojkar och flickor på följande sätt: 

 • Pojkar är ofta mer hyperaktiva och flickor är mer ouppmärksamma.
 • Ouppmärksamma flickor dagdrömmer ofta, medan ouppmärksamma pojkar har en tendens att leka eller driva omkring mållöst.
 • Pojkar kan också vara mer olydiga mot lärare och andra vuxna, vilket gör att deras beteende ofta är mer iögonfallande.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.