Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: damp?

Kan min man ha damp - eller någon annan liknande diagnos? Han har motoriska svårigheter: har ej kunnat lära sig köra bil t.ex. Han kan bete sig totalt hjälplös ibland och helt verka sakna självförtroende just då. Han blir ibland mer arg på andra människor (särskilt när han känner sig trängd) än "normalt". Han blir lätt trött i huvudet. Stress-känslig. Han hade hjärnhinneinflammation som 7-åring. Den läkare som han hade senast (nu pensionerad) ordinerade halv förtidspension och angav "troligen någon bokstavsdiagnos" som skäl. Från "en fru som älskar honom som han är"!

Svar:

Hej! Vad härligt att höra att du älskar din man som han är! Du säger att han hade hjärnhinneinflammation (meningit) som 7-åring och att han verkar ha haft det lite besvärligt i livet sedan dess. Hjärnhinneinflammation orsakas av olika virus eller bakterier, vanligen meningokocker eller pneumokocker.

Utan att känna till några närmare detaljer gissar jag att din man kan ha drabbats av en bakteriell infektion och fått antibiotikabehandling inneliggande på sjukhus. Särskilt i en del fall med bakteriell meningit uppstår det en bestående hjärnskada som kan vara mer eller mindre utbredd och allvarlig.

I din mans fall verkar det vara vad man för en del år sedan kanske hade kallat Minimal Brain Damage, som är ett lite diffust begrepp och där symtomatologin kan variera en del men ändå för det mesta handlar om just den typ av problem som din man har, det vill säga ökad uttröttbarhet, stresskänslighet, svårighet att hantera för mycket information på en gång, motoriska problem, koordinationssvårigheter, inlärningsproblem, irritabilitet, känslomässig instabilitet etc. Många av dessa symtom överensstämmer med ADHD (eller DAMP, om du så vill), och det är egentligen mest en smaksak om man i det här fallet vill använda den diagnosen eller beskriva tillståndet som en senkomplikation efter hjärnhinneinflammation.

ADHD/DAMP är inte ett enhetligt sjukdomsbegrepp som sådant utan egentligen mer en beskrivning av ett dysfunktionellt tillstånd som framför allt drabbar hjärnans pannlober. Personer med kroniska whiplashskador, posttraumatiskt stressyndrom, utbrändhetsdepression med mera uppvisar också i allt väsentligt samma symtombild, möjligen med undantag för hyperaktivitet.

Men, innan vi kommer så långt i resonemangen om din man, bör han naturligtvis – om han tycker att hans problem utgör ett hinder för honom - utredas på vanligt sätt med neuropsykiatrisk och neuropsykologisk bedömning.

Det kan då bli lättare att föstå var hans svårigheter specifikt ligger och hur man kan göra för att hjälpa honom på bästa sätt för att undvika onödig stress. Man kan samtidigt också få en uppfattning om hans styrkor, och den informationen kan vara väl så viktig, om inte annat så för den egna självkänslans skull. Du har ju redan sagt att du älskar din man för den han är, och då måste han ju ha många positiva egenskaper.

Hans tidigare läkare verkar ha gjort en klok bedömning av hans arbetsförmåga och rekommenderade halv förtidspension. När man har den typen av svårigheter som din man tycks ha, kan det behövas mer tid för att bara orka med och klara av vardagslivet, och fyra timmars arbetsdag kan då vara precis vad man klarar av.

Hoppas du är hjälpt med svaret.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.