Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Plack vid MS

Hej

Hur många plack/ärrbildningar brukar det bli per skov vid MS?

Svar:

Man kan idag få en ganska god bild av utbredningen av MS i hjärnan och aktiviteten i sjukdomen genom magnetkameraundersökning. Man har studerat aktiviteten och funnit att det bildas 5-10 gånger fler nya förändringar (plack/ärrbildningar) jämfört med antal skov under samma tidsperiod. Detta innebär att sjukdomsaktiviteten sker i de flesta fall helt utan uppenbara symtom. Detta kan bero på att inflammationen drabbar mindre symtomgivande områden, att skadan inte är tillräcklig för att påverka hjärnfunktionen eller att andra centra i hjärnan tar över funktioner vid skada. Man vet inte detta med säkerhet. Om man genomför magnetkameraundersökning vid ett skov är det relativt vanligt att påvisa ett kontrastladdande MS plack. Inflammationen ger en skada i barriären mellan blodkärlet och hjärnvävnaden. Ibland kan flera nya plack påvisas vid ett skov, ibland finns inga nya plack på MR trots ett nytt skov. Detta kan bero på att skovet utgår från en skada i ryggmärgen som inte undersöks rutinmässigt vid MS. Det är således viktigt att följa sjukdomsförloppet och sjukdomsaktiviteten med magnetkameraundersökning för att få en tydlig bild av MS 


Läs mer om att leva med MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg