Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Plack vid MS

Hej

Hur många plack/ärrbildningar brukar det bli per skov vid MS?

Svar:

Man kan idag få en ganska god bild av utbredningen av MS i hjärnan och aktiviteten i sjukdomen genom magnetkameraundersökning. Man har studerat aktiviteten och funnit att det bildas 5-10 gånger fler nya förändringar (plack/ärrbildningar) jämfört med antal skov under samma tidsperiod. Detta innebär att sjukdomsaktiviteten sker i de flesta fall helt utan uppenbara symtom. Detta kan bero på att inflammationen drabbar mindre symtomgivande områden, att skadan inte är tillräcklig för att påverka hjärnfunktionen eller att andra centra i hjärnan tar över funktioner vid skada. Man vet inte detta med säkerhet. Om man genomför magnetkameraundersökning vid ett skov är det relativt vanligt att påvisa ett kontrastladdande MS plack. Inflammationen ger en skada i barriären mellan blodkärlet och hjärnvävnaden. Ibland kan flera nya plack påvisas vid ett skov, ibland finns inga nya plack på MR trots ett nytt skov. Detta kan bero på att skovet utgår från en skada i ryggmärgen som inte undersöks rutinmässigt vid MS. Det är således viktigt att följa sjukdomsförloppet och sjukdomsaktiviteten med magnetkameraundersökning för att få en tydlig bild av MS 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Cadasil

2013-04-12 | 09:58

av Wilhelmina Hoffman

Bromsmedicin

2013-04-18 | 15:12

av Anders Svenningsson

Neuromodulering vid whiplashskada?

2016-02-5 | 15:13

av Pedram Tabatabaei

Pappa Dement

2013-04-12 | 11:21

av Wilhelmina Hoffman

MS risk??

2013-04-19 | 11:22

av Anders Svenningsson

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Har jag (haft) en TIA?

2009-02-13 | 12:46

av Johan Lökk

Ang. korttidsplatser

2013-04-12 | 11:25

av Wilhelmina Hoffman

Gravid och MS

2013-04-19 | 13:01

av Anders Svenningsson

YRSEL - -speciellt när jag tuggar (!!??)

2007-12-14 | 08:06

av Christian Geisler

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Är hjärnblödning ärftligt?

2009-08-5 | 21:05

av Åke Rundgren

Risk för att drabbas

2013-04-12 | 11:25

av Wilhelmina Hoffman

Prognos

2013-04-19 | 14:01

av Anders Svenningsson

yrsel - migrän?

2008-01-5 | 09:19

av Christian Geisler


Annons
Annons
Annons
Annons