Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
För dig som aktiv patient | Multipel skleros (MS)

Olika former av multipel skleros, MS

Multipel skleros, MS, brukar delas in i olika former, eller faser. Majoriteten debuterar med skovvist förlöpande MS. I den här texten kan du läsa om olika typer av multipel skleros. 


emese gerentser
Publicerad den: 2021-07-07
Författare: Emese Gerentsér, Medicinjournalist

Annons

Skovvist förlöpande MS – skov varvat med symtomfria perioder

Majoriteten, 80–90 procent, debuterar med en skovvis form som innebär omväxlande perioder med symtom följt av en period helt (eller delvis) utan symtom. Efter 10–20 år eller längre kan sjukdomen komma att övergå i en sekundär progressiv fas med successiv försämring.

Tidigare var det ungefär 20 procent med skovvist förlöpande MS som aldrig utvecklade sekundär progressiv sjukdom, utan fick ett milt sjukdomsförlopp med lindriga besvär. Idag, med effektiv bromsbehandling, tror man att många fler kan slippa övergång till den progressiva fasen.

Skovvis 2

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Sekundär progressiv MS – skoven övergår i kronisk sjukdom

Skovvist förlöpande MS kan övergå i den andra fasen sekundär progressiv MS, som präglas av gradvis försämring utan symtomfria perioder. Det blir svårare att säkert avgränsa skoven och skovaktiviteten brukar efterhand helt avta. Tilltagande svaghet i främst benen, fumlighet, balansstörning, urinträngningar och kognitiva problem med minne och koncentration är vanliga symtom i detta skede.

sekundar progressiv MS 3

Annons
Annons

Primär progressiv MS – kronisk sjukdom redan från början

0–20 procent, i synnerhet de som är äldst vid sjukdomsdebut, har inte det karaktäristiska skovvisa förloppet. Vid primär progressiv MS utvecklar man istället långsamt och gradvis ökande besvär, utan symtomfria perioder. Det liknar sekundärprogressiv MS förutom att patienterna inte haft den skovvisa formen innan.

Diagnosen ställs först när patienten har ett års sjukdomshistoria med gradvis ökande symtom från hjärna eller ryggmärg, MR- och ryggmärgsvätskeundersökning visar på de typiska förändringarna och man har uteslutit andra orsaker. Ökande gång- och balanssvårigheter hör till de vanligaste symtomen, men symtom och förlopp kan skilja sig mycket mellan olika individer.

primar progressiv MS 2

Kliniskt isolerat syndrom (CIS)

Efter ett första skov som inger misstanke om MS kan patienten efter några l veckor bli helt frisk och inte visa några tecken på sjukdom vid läkarundersökning. I sådana situationer kan diagnosen bara ställas om det föreligger typiska förändringar i hjärnan vid MR-undersökning och i ryggmärgsvätskan.

Annons
Annons

Om sådana förändringar inte låter sig påvisas kan MS-diagnosen inte ställas förrän vid eventuella nya skov eller tillkomst av nya förändringar på MR. En sådan sjukdomsepisod, utan att någon säker MS-diagnos kan ställas, kallas kliniskt isolerat syndrom, förkortat CIS (clinically isolated syndrome).

Kliniskt isolerat syndrom CIS 2

Vad menar läkaren när hen säger…

 

...aktiv MS

Aktiv MS-sjukdom innebär att det finns tydlig inflammation i sjukdomsförloppet. Det visar sig som kliniska skov och/eller förändringar på MR och ofta kontrastladdande sådana (tar upp den kontrastvätska som ibland sprutas i armen i samband med undersökningen).

 

...aggressiv MS

Aggressiv MS-sjukdom innebär att förloppet är mer allvarligt än det vanligen är för personer i liknande situation. Det kan visa sig antingen som täta skov, rikligt med förändringar på MR och inte minst kontrastladdande sådana (tar upp den kontrastvätska som ibland sprutas i armen i samband med undersökningen) och/eller snabb utveckling av funktionsbortfall. För en del av dessa personer är det svårt att hitta ett tillräckligt effektivt bromsläkemedel.

Visste du att...

Man har i alla tider uppfattat den initiala skovvisa formen som ett mildare förspel till den mer aktiva progressiva fasen som (utan bromsbehandling) ofta kommer 10–20 år efter symtomdebuten, då patientens funktionsbortfall ökar allt mer. Nu börjar man förstå att det sannolikt är precis tvärtom. När forskarna tittar på markörer för inflammation och pågående nervskada kan de se en tydlig ålderskorrelation: den är högst hos de yngre patienterna och sedan sjunker den.

Lär dig mer om MS i kostnadsfri online-utbildning

Vill du lära dig om vad som händer i kroppen vid MS, om skov och pseudoskov och vad den senaste forskningen säger om sjukdomsutvecklingen vid MS? Eller vill du lära dig mer om olika bromsbehandlingar som används vid MS, och vilka för- och nackdelarna som finns med dessa?

I online-utbildningarna Djupdykning MS, som finns att hitta i Netdoktor Aktiv patient, får du som lever med MS en kunskapsgrund som kan underlätta livet med MS samt göra dig medveten om om vilka behandlingsalternativ som finns. 

För att gå utbildningarna Djupdykning MS loggar du enkelt in med ditt BankID i Aktiv patient. Loggar in här!


Ovanstående information kommer från utbildningen Djupdykning MS som finns att hitta i Netdoktor Aktiv patient. Utbildningen är faktagranskad av Petra Nilsson, neurolog specialiserad på MS, medicine doktor i klinisk neurologi och överläkare vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Huvudsakliga källor är Medibas, MS-sällskapet, Karolinska institutet, Neuro och Petra Nilsson. 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons