Fakta | Prostata

Prostatit

Prostatan, som även kallas blåshalskörteln, är en körtel hos män som sitter runt urinrörets övre del, strax under urinblåsan. Prostatan är i normalfallet ungefär lika stor som en valnöt och väger runt 20 gram.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Anders Hansen, läkare

Annons

Dess storlek regleras av bland annat det manliga könshormonet testosteron.

Prostatan producerar sädesvätska, en vätska som används som transportvätska för spermierna. Vid sidan av detta producerar prostatan en liten mängd sekret som avges och som skyddar den och urinröret mot infektioner.

Vad är prostatit?

Prostatit är det tillstånd då prostatakörteln drabbats av en infektion. Sjukdomen är inte livshotande. Man kan dela in prostatiten i en akut och en kronisk form. Den kroniska prostatiten utgör majoriteten, runt 95 procent, av alla fall. Prostatiten kallas kronisk om den har pågått eller förväntas pågå längre än sex månader medan den kallas akut om den pågått eller förväntas pågå kortare än sex månader.

Annons
Annons

Den akuta prostatiten orsakas av bakterier som infekterat prostatan.

Den kroniska prostatiten kan delas in i två grupper. Kronisk bakteriell prostatit, där bakterier är orsaken, och kronisk bäckenbottensmärta då orsaken inte är bakterier. Kronisk bäckenbottensmärta är inte någon egentlig inflammation i prostatan. Istället tror man att det är ett kroniskt smärttillstånd som beror på värk från muskulaturen i bäckenbotten. Symptomen är dock mycket lika de vid kronisk prostatit som orsakas av bakterier vilket gjort att man beslutat sig för att kalla den för prostatit.

Hur vanligt är det?

Prostatit är mycket vanligt. Man tror att mellan fem och åtta procent av alla män i vuxen ålder har prostatit. Det finns forskare som tror att hälften av alla män drabbas av prostatit någon gång under sin livstid.

Annons
Annons

Prostatit är en sjukdom som är särskilt vanlig hos unga män. Man bedömer att det är den vanligaste anledningen till att män under 50 år uppsöker läkare på grund av urologiska besvär. Men det finns förmodligen också ett stort mörkertal med patienter som har prostatit utan att söka hjälp hos läkare.&nbsp

Vilka är symptomen?

Symptomen vid prostatit varierar mycket från person till person. Vissa kan ha den många år utan att märka något medan andra kan ha svåra smärtor. Den akuta prostatiten brukar börja med ganska plötsligt påkomna smärtor i buken och svårigheter att kissa. Ibland kan även feber förekomma vilket är ett allvarligt tecken och då ska man söka sjukvård akut. Vad som är typiskt är att någon som drabbats av akut prostatit är mycket öm över prostatan när man känner på den.

För kronisk prostatit är symtomen mer diffusa och ofta mer beskedliga än för den akuta formen. Många upplever diffusa smärtor i bäckenbotten, nedre delen av ryggen och i ljumskarna. Ofta förekommer problem med vattenkastningen samtidigt som de diffusa rygg- och bäckensmärtorna. Det kan vara svag stråle, efterdroppning, att man måste gå på toaletten oftare än normalt, att det gör ont när man kissar och att man kissar ut sandliknande partiklar.

Varför får man prostatit?

Den vanligaste orsaken till prostatit är som nämnts en infektion av bakterier. Den bakterie som oftast orsakar prostatit kallas E-coli och tros orsaka 65-80 procent av alla akuta prostatiter. Varför man får kronisk bäckenbottensmärta är ännu inte helt klarlagt.

Vissa män löper en ökad risk att drabbas av prostatit. Till dessa hör de som haft upprepade urinvägsinfektioner, de som har en förstorad prostata och de som haft något instrument i urinröret som exempelvis en kateter.

Hur diagnostiserar man det?

Vid sidan av de symtom som den som drabbats uppvisar diagnostiserar läkaren prostatit genom att känna på prostatan. Det gör han/hon genom att stoppa in ett finger i ändtarmen. Om prostatan är öm ökar det misstanken om prostatit.

Det är viktigt att komma ihåg att flera av symptomen för prostatit är mycket lika symtom för andra sjukdomar varför man måste göra en läkarundersökning innan man kan fastslå att någon har prostatit. Andra sjukdomar som kan ha liknande symtom innefattar bland annat urinvägsinfektion, godartad prostataförstoring och cancer i prostata eller urinblåsa.

För att skilja från dessa sjukdomar tar man ofta ett urinprov för att se om det finns blod eller bakterier i urinen. Dessutom kan man ta ett så kallat PSA prov. Detta tas genom ett vanligt blodprov och är en markör för cancer i prostatan.&nbsp

Hur botar man prostatit?

Den prostatit som orsakas av bakterier, alltså den akuta formen och majoriteten av den kroniska formen, behandlas med antibiotika. Om patienten har hög feber kan man tvingas att ge antibiotika intravenöst, alltså rakt in i blodet. Normalt räcker det dock med att ta tabletter. Antibiotikakuren brukar vara under 3-4 veckor för såväl akut som kronisk prostatit. Man ska vara noga med att ta medicinen under hela behandlingstiden.

Man kan vid sidan av antibiotikakuren också äta smärtstillande preparat om man har mycket ont. Effekten av antibiotika på den akuta prostatiten brukar vara mycket god och man räknar med att de allra flesta botas efter en kur. För den kroniska prostatiten är effekten av antibiotikabehandling dock något sämre.

För såväl akut som kronisk prostatit kan man även prova med en så kallad alfablockerare. Även dessa mediciner ska tas i 3-4 veckor.

Det finns också andra behandlingsmetoder. Till exempel kan man hetta upp prostatan genom att skicka radiovågor genom den för att därigenom döda bakterier.

För de patienter som har en kronisk bäckenbottensmärta är som nämnts orsaken inte bakterier varför man bör avstå från antibiotika. Istället kan man prova smärtstillande preparat. Även dessa patienter kan vara behjälpta av en alfablockerare. Många tycker också att varma bad och varma kläder lindrar symptomen.


Annons
Annons
Annons