Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bukplastik

Syftet med bukplastik är att avlägsna oönskat fett och överflödig hud.


Uppdaterad den: 2019-02-25

Annons

Vad är bukplastik och vad är syftet?

Vad gäller bukplastik finns det två typer av kosmetiskt kirurgiskt ingrepp:

  • Partiell/modifierad bukplastik.
  • Full bukplastik.

På engelska kallas operationen för ”tummy tuck”. Bukplastik är ett omfattande kirurgiskt ingrepp.

Syftet är att förändra magformen genom att avlägsna oönskat fett och överflödig hud som inte kan tränas eller bantas bort. Ibland sys även uttänjd muskulatur ihop. Under graviditeten blir magmusklerna sträckta och uttöjda, vilket gör att det är svårare att hålla in magen och det kan även leda till funktionella besvär.

Graviditet och snabb viktminskning (till exempel efter viktminskningskirurgi) är vanliga orsaker till lös hud runt magen. Bukplastik är en åtstramning av maghuden, men det är ingen bantningsmetod. Om man är överviktig bör man gå ner i vikt före operationen. Att vara överviktig vid operationen ger sämre resultat och ökad risk för komplikationer.

Bukplastik förhindrar inte viktökning i framtiden.

Annons
Annons

Hur går operationen till?

Hur länge operationen pågår beror på hur omfattande de kirurgiska ingreppen är, men den kan ta upp till 3 timmar. Det kan behövas att kombinera fettsugning med bukplastik om hudens elasticitet inte är tillräckligt bra.

Partiell/modifierad bukplastik

Vid partiell/modifierad bukplastik lägger plastikkirurgen ett långt snitt längs den nedre delen av magen. Fettsugning av magen kan utföras samtidigt. Snittet är format som ett U och läggs strax ovanför könsbehåringen, från höft till höft. Huden på magen lossas sedan från bukväggen samtidigt som fettansamlingar avlägsnas och överflödig hud skärs bort. Den hud som finns kvar stramas åt och sys på plats igen vid snittet.

Partiell/modifierad bukplastik utförs normalt under narkos men kan även utföras med lokalbedövning.

Full bukplastik

Vid full bukplastik lägger plastikkirurgen samma hudsnitt som vid partiell bukplastik. Fettsugning av magen kan utföras samtidigt. Dessutom lägger kirurgen ett snitt för att frigöra naveln från den omgivande vävnaden. Huden lossas sedan från den underliggande muskulaturen och kan lyftas ända upp till revbenen. Magmuskler och bindvävshinnor stramas åt och sys ihop, fettansamlingar avlägsnas och överflödig hud skärs bort. Metoden kan jämföras med att dra åt skosnören. Kirurgen gör ett nytt hål för naveln. Till slut drar plastikkirurgen ned huden och syr det på plats vid det U-formade hudsnittet. Naveln sys också fast.

Full bukplastik utförs under narkos

Resultat

Efter operationen ser magen något plattare ut och musklerna känns stramare. Stygnen tas bort efter 1–2 veckor om man inte har använt självupplösande stygn. Man måste använda ett tajt bandage, kompressionsplagg, som ska sitta bra på kroppen och hålla hud och muskulatur på plats. Meningen med plagget är att förhindra eventuella komplikationer och ge ett bättre kosmetiskt resultat. Man får räkna med att använda kompressionsplagg i 2–6 veckor.

Små plaströr, så kallade drän, läggs in i operationssåren för att dränera blod och kroppsvätskor. Dessa tas bort efter några dagar.

Annons
Annons

Biverkningar

De första dagarna kan det vara svårt att stå upprätt efter bukplastik på grund av att det stramar mycket i såret. Man kan också uppleva smärtor och domningar i magregionen. Hosta, nysningar och andra rörelser i överkroppen kan ge kraftiga smärtor. Det hjälper att hålla en kudde mot magen.

Ärren är kvarstående och syns väl, men det blir bättre med tiden, i regel efter 1 år. Svullnaderna är störst efter 3 dagar, men de kan finnas kvar i veckor och i vissa fall i månader. Man bör undvika att sola på ärren eftersom det fördröjer läkningsprocessen och gör ärren mörkare. Att ha tejpremsor över ärren under 6 månader efter ingreppet kan ge ett snyggare resultat.

Många vill helst bara ligga och vila efter operationen, men man bör komma upp så fort man kan röra på sig – det förhindrar blodproppar. Fysiska aktiviteter, som att lyfta vikter och ha sex, rekommenderas inte innan det har gått 4–6 veckor. Magmuskelträning bör inte utföras de 3 första månaderna. Man bör avsätta 2–4 veckor om man bestämmer sig för att genomgå en bukplastik.

Eventuella komplikationer

Komplikationer kan uppstå vid all kirurgi, men de förekommer sällan.

I det behandlade området kan man riskera att få:

  • Stora ärr.
  • Sårinfektion. 
  • Stora blödningar.
  • Vätskeansamlingar.

Ju mer omfattande operationen är, desto större är risken. Människor med dålig hälsa (hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och nedsatt immunförsvar) och överviktiga ligger i riskgruppen.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons