Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Näsoperation

Näsplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som syftar till att ändra näsans form och storlek i enlighet med patientens önskningar. För att på bästa sätt kunna visa vad som är möjligt att uppnå vid en operation görs ofta en datoranimerad bild med ett tänkbart realistiskt slutresultat i samband med konsultationen.

Uppdaterad den: 2011-05-02

Annons

En god kommunikation mellan patient och plastikkirurg är nödvändig för att klargöra vad som är kirurgiskt möjligt att korrigera vid en operation.

Kirurgiska metoder

Det finns två olika typer av näsplastiker för att förändra näsans utseende slutna näsplastiker och öppna näsplastiker.  Vid den slutna näsplastiken läggs snitten vanligen inne i näsan, vilket gör att man oftast inte får några synliga ärr. Denna typ av operationsmetod kan användas vid många former av näsplastiker, exempelvis för att minska en ”benknöl” på näsryggen, omforma nästippen eller för att flytta in näsans benväggar och därmed få en smalare näsa.

Den öppna näsplastiken används vid mer komplicerade fall eller då patienten är opererad med en eller flera näsplastiker tidigare. Ett litet snitt läggs i huden mellan näsöppningarna och förlängs in i näsöppningarna på båda sidorna. På så sätt kan mer av näsans underliggande vävnad friläggas för att ge större möjlighet att omforma näsan.

Annons
Annons

Genomförande

Näsplastik görs i narkos i kombination med lokalbedövning och tar vanligtvis mellan en och två timmar att genomföra. Vid operationen görs snitt genom slemhinnan, som sedan lossas från den underliggande vävnaden, för att näsbenet och näsbrosket ska kunna omformas till den planerade formen. Benet och brosket kan både förminskas och byggas på, och därefter omformas mjukvävnaden till den nya formen av näsan.

Efterförlopp

Efter operationen fixeras näsan med tejp och ett plastgips. Patienten stannar kvar på kliniken i några timmar efter operationen och kan sedan åka hem. Smärtan efter operation är måttlig och av molande karaktär och ibland kombinerad med huvudvärk.

Smärtan behandlas med vanliga smärtstillande tabletter. Blåmärken och svullnad är oftast belägen under ögonen och försvinner i regel inom tio till fjorton dagar. Det är bra att använda näsdroppar för att minska svullnaden inne i näsan (maximalt i en vecka). 

Gipset ska bäras i cirka en vecka och tas bort samtidigt som stygnen. Ofta rekommenderas tejpning av näsan i ytterligare några veckor nattetid för att minska svullnaden. En veckas sjukskrivning är vanlig och fysisk aktivitet kan återupptas efter cirka tre veckor.

Annons
Annons

Risker och komplikationer

Den största risken för komplikation vid näsplastik är att det uppnådda resultatet inte motsvarar patientens förväntningar. För att, i möjligaste mån, förhindra detta är därför den preoperativa genomgången viktig. När gipset tas bort kan resultatet bedömas till 80 procent, men näsan är inte helt färdigläkt förrän efter sex till tolv månader, då också slutkontrollen görs.

I uppskattningsvis tio procent av alla näsplastiker görs en senare och vanligtvis mindre korrektion efter ett halvt till ett år.

Blödningar, framför allt de första dagarna efter operationen, kan förekomma, och någon enstaka gång krävs ett återbesök hos operatören. Infektion kan förekomma, men är ovanligt och behandlas i så fall med antibiotika. De flesta upplever en känselnedsättning i nästippen under de första månaderna, men den brukar försvinna inom ett år.

Kriterier för ersättning

Priset för en näsplastik varierar mellan olika kliniker och är också beroende av om hela näsan ska opereras eller bara en del. Kostnaden varierar mellan 30 000 – 40 000 kronor.  

Råd och tips

Det är viktigt att berätta om du har någon sjukdom när du träffar din plastikkirurg på en konsultation. Alla operationer innebär risk för komplikationer, och det är därför viktigt att veta om patienten har ökad risk för exempelvis blödning eller proppbildning, eller har diabetes eller hjärtsjukdom, eftersom det kan påverka möjligheten att genomföra den planerade operationen.

Tänk också på att informera kirurgen om tidigare näsoperationer och om eventuell nästäppa, vilket kan innebära behov av att komplettera operationen med en så kallad septumplastik, då näsans skiljevägg opereras. Om nässkiljeväggen är sned eller böjd kan andningen i ena näsborren vara försämrad och nässkiljeväggen kan då behöva rätas ut.

Avstå från acetylsalicylsyra (Treo, Bamyl, Magnecyl), ibuprofen (Ipren) och E-vitamin två veckor före operation för att minska risken för blödning.

En hakplastik kombineras ibland med en näsplastik för att ge bättre symmetri i ansiktet, vilket i så fall diskuteras i samband med din konsultation.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.