Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vanliga komplikationer vid kosmetisk kirurgi

Oftast upplever du inte några obehag efter kosmetiska operationer, men det finns alltid en risk. Här är de vanligaste komplikationerna.


Uppdaterad den: 2013-03-14

Annons

Alltid riskabelt

All kirurgi medför en viss risk. Det kan finnas en risk i samband med användning av narkos, infektion och ärrbildning. Komplikationerna efter kosmetiska ingrepp är i regel enkla att behandla och leder sällan till allvarliga problem om man upptäcker dem tidigt. Det är först och främst risken för ärrbildning som förknippas med kosmetisk kirurgi. Men du bör bli informerad om alla eventuella biverkningar och komplikationer som kan uppstå vid den kosmetiska kirurgiska behandling som du har valt.

Läs mer om att förebygga kirurgiska komplikationer.

Annons
Annons

Ärr

Vid kirurgi som innebär snitt i huden blir det ärr. I början är de synligare och röda, men efter ett tag avtar ärren och rodnaden minskar med tiden. Det kan handla om veckor, månader eller år beroende på var snitten har lagts och hur stora de är. Ärr är permanenta och svåra att ta bort men kan många gånger göras mindre synliga.

Hud- och vävnadsdöd

I ett operationssår som inte läker ordentligt kan huden dö. Såret lyckas inte sluta sig med tiden och området emellan blir rött och fuktigt. Utan behandling kan nekros ge ett öppet sår med ett synligt ärr som är svårt att ta bort. Rökare löper en större risk för hud- och vävnadsdöd i sår eftersom tobaksrökning minskar blodtillförseln till huden. Sämre blodtillförsel leder till sämre läkning av sår. Du blir i regel ombedd att sluta röka en period före och efter operationen.

Annons
Annons

Blodansamling under huden

Det är normalt att blod samlas under huden där kirurgen har använt skalpellen. Men vid större blodansamling och utan behandling kan detta leda till att huden dör (nekros) och ge fula ärr. Ansamlingar av andra kroppsvätskor försvinner i de flesta fall av sig själv, men stora vätskeansamligar kan behöva tömmas av läkare.

Infektioner

Ju mer omfattande operationen är, desto större är risken för komplikationer. Människor med dålig hälsa (som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och nedsatt immunförsvar) samt överviktiga ligger i riskgruppen.

Orealistiska förväntningar

Till de vanligaste komplikationerna hör också att den som behandlas har orealistiska förväntningar på vad som kan åstadkommas med operationen och därför inte blir nöjd med resultatet. Förväntningar och möjligheter måste noggrant diskuteras mellan patient och kirurg innan operationen utförs.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.