Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Cancerformer och samband med humant papillomvirus (HPV)

Utöver livmoderhalscancer finns det andra cancerformer med samband till humant papillomvirus (HPV), främst analcancer, peniscancer, vulvacancer och vaginalcancer.

Uppdaterad den: 2012-04-24
Författare: Arne Wikström, överläkare vid Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterare: Annika Johnsson, hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes universitetssjukhus

Annons

Analcancer

Detta är en cancerform som blivit allt vanligare under senare år, och som nu även drabbar yngre individer. Ett starkt samband finns i många fall med HPV av så kallad ”högrisktyp”. Analsamlag innebär en riskfaktor för analcancer. Likaså är nedsatt immunförsvar, såsom vid HIV-infektion, också en sådan riskfaktor.

Peniscancer

Peniscancer är, till skillnad från livmoderhalscancer, en cancersjukdom som framför allt drabbar äldre individer. Den är inte heller lika vanlig, cirka 50-100 män får i Sverige peniscancer varje år, medan livmoderhalscancer upptäcks hos cirka 500 svenska kvinnor årligen. Ungefär hälften av peniscancertyperna orsakas av HPV, jämfört med nästan samtliga av livmoderhalscancerfallen. Det finns alltså många andra orsaker till uppkomst av peniscancer.

Vulvacancer

Denna cancerform är ungefär lika vanlig som peniscancer. Äldre individer drabbas framför allt, och sambandet med HPV är inte heller lika starkt som för livmoderhalscancer.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vaginalcancer

Liksom vulvacancer är detta en sjukdom som drabbar den äldre kvinnan. Vaginalcancer är mycket ovanlig. Den har också ett samband med HPV, om än inte lika starkt som för livmoderhalscancer.


Annons