Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Cancerformer och samband med humant papillomvirus (HPV)

Humant papillomvirus, eller HPV-virus, kan orsaka olika typer av cancer. Utöver livmoderhalscancer kan HPV-virus även orsaka andra cancerformer i underlivet samt cancer i öron-näsa-hals-området. 


Uppdaterad den: 2023-06-02

Annons

Analcancer

Förekomsten har ett starkt samband med HPV av så kallad ”högrisktyp”. Analsamlag innebär en riskfaktor för analcancer. Likaså är nedsatt immunförsvar, såsom vid HIV-infektion, också en sådan riskfaktor. Analcancer drabbar 150-200 svenskar per år, men incidensen spås minska på sikt, tack vare introduktionen av HPV-vaccinet.

Annons
Annons

Peniscancer

Peniscancer är, till skillnad från livmoderhalscancer, en cancersjukdom som framför allt drabbar äldre individer. Den är inte heller lika vanlig, cirka 100-150 män får i Sverige peniscancer varje år, medan livmoderhalscancer upptäcks hos cirka 500 svenska kvinnor årligen. Ungefär hälften av peniscancertyperna orsakas av HPV, jämfört med nästan samtliga fall av livmoderhalscancer. 

Vulvacancer

Denna cancerform är ungefär lika vanlig som peniscancer. Cirka 2 av 3 har samband med HPV, men när äldre individer drabbas så finns istället en koppling till samtidig förekomst av vissa hudsjukdomar i underlivsregionen.

Annons
Annons

Vaginalcancer

Vaginalcancer är ovanligare än vulva- och peniscancer. Den har ett tydligt samband med HPV-infektion.

Tonsillcancer

Detta är en cancerform som blivit vanligare under senare år, vilket bedöms bero på kopplingen till HPV. Det är ändå ingen särskilt vanlig cancerform och den bedöms på sikt kunna bli mer sällsynt, tack vare HPV-vaccinet.

Tungbascancer

Cancer i tungbasen och närliggande strukturer i mellersta svalget har, liksom tonsillcancer, en ökande trend sedan flera år och det finns en stark koppling till HPV.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.