Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Fråga: Bör man träna med CMV i kroppen?

Hej jag har en far som är har gjort en lyckad lungtransplantation för några månader sedan. Nu är han fast besluten att på eget initiativ åka på ett träningsläger trots att han har en CMV -infektion i kroppen. Bör man träna hårt med denna typ av infektion?

Svar:

Jag beklagar att svaret har dröjt men det har inte varit särskilt enkelt att hitta fakta om eventuella risker med träning vid CMV-infektion. Intuitivt, skulle jag personligen avråda från träning i samband med en CMV-infektion.

Rent allmänt kan sägas att CMV eller cytomegalovirus vanligtvis smittar i barndomen och en majoritet av den vuxna befolkningen har haft CMV tidigare i livet. CMV liksom en del andra liknande virus finns kvar i kroppen livet ut efter en genomgången infektion. I samband med en transplantation eller i andra situationer då immunförsvaret hämmas, kan CMV blossa upp igen, det vill säga reaktiveras. CMV är därför relativt vanligt efter alla typer av organtransplantation. Hos personer som inte har haft CMV tidigare, kan smittan dessutom överföras via det transplanterade organet om donatorn tidigare har haft CMV. Istället för en reaktivering uppstår då en primärinfektion.

Infektionens svårighetsgrad kan emellertid variera oerhört mycket, från en mycket lätt infektion utan några egentliga symtom till ett livshotande tillstånd med hög feber, lunginflammation, leversvikt, njursvikt etc. Svårighetsgraden beror till del på om infektionen orsakas av reaktivering av viruset eller om CMV-infektionen har överförts i samband med transplantationen. Vid en reaktivering har patienten skyddande antikroppar mot infektionen, vilka kan mildra sjukdomförloppet. Om infektionen istället överförs vid transplantationen, saknar patienten skyddande antikroppar och en primärinfektion uppstår. Sjukdomsförloppet blir då i allmänhet mer allvarligt än vid en reaktivering.

Idag finns effektiv behandling mot CMV, som både kan ges förebyggande och som behandling vid en infektion. Oftast krävs dock flera veckors behandling innan infektionen är utläkt.

Vad gäller träning och virusinfektioner i allmänhet, är det känt sedan länge, att det finns en ökad risk för hjärtmuskelinflammation om man tränar hårt under en pågående infektion. Hjärtmuskelinflammation är ett mycket allvarligt tillstånd, som dock inte är speciellt vanligt. På grund av risken för hjärtmuskelinflammation rekommenderas i alla fall, att man skall vara försiktig med träning i samband med luftvägsinfektioner och liknande. Om risken för hjärtmuskelinflammation är högre hos transplanterade personer än i allmänhet, kan jag dessvärre inte svara på. Det finns emellertid en finsk undersökning som visat att hos personer som avlidit på grund av hjärtmuskelinflammation, var nästan alla smittade med CMV. CMV kan således ge upphov till hjärtmuskelinflammation. Ingen av de undersökta personerna var dock transplanterad.

Vad gäller andra risker i samband med infektion och träning, vet man att immunförsvaret kan försämras av mycket hård träning. Det är också känt att hjärt- och lungfunktionen brukar försämras i samband med infektioner och att man presterar sämre och ofta tappar motivation för träning under en pågående infektion. Det brukar därför vara svårt att fullfölja ett träningsprogram under en pågående infektion.

Måttlig träning kan istället förbättra immunförsvaret och har många andra positiva effekter, såsom förbättrad hjärt- och lungfunktion. Träning utgör därför en mycket viktig del av rehabiliteringen efter en transplantation.

Mitt råd till din pappa är att avstå från träning om han har några infektionssymtom, såsom exempelvis feber, uttalad trötthet eller ökad andfåddhet eller om han nyligen påbörjat behandling mot CMV-infektion. Vid en mycket lätt CMV-infektion är det inte alls säkert att han har några symtom. Måttlig träning torde i det läget inte innebära några större risker. Han bör dock rådfråga sin behandlande läkare om eventuell träning i samband med infektionen.

Med vänlig hälsning
Helena Genberg
läkare, transplantationskirurgiska kliniken


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Kondom vid oralsex om han har hepatit b?

2016-06-1 | 11:56

av Göran Günther

Hepatit C och cirros

2016-05-14 | 08:57

av Göran Günther

Hapatit b

2016-02-3 | 21:23

av Göran Günther

Sprututbytesprogram och hepatit C

2015-09-11 | 16:37

av Soo Aleman

Kan hepatit C-virus komma tillbaka efter lyckad behandling?

2015-09-11 | 16:34

av Soo Aleman

Efter SVR24 mot hepatit C?

2015-09-13 | 17:44

av Soo Aleman

Olika typer av hepatit C?

2015-09-13 | 20:46

av Soo Aleman

När får alla hepatit C-smittade behandling?

2015-09-9 | 15:12

av Soo Aleman

Obotlig hepatit

2015-09-9 | 18:39

av Soo Aleman

Dricka alkohol efter avslutad behandling av hepatit C?

2015-09-10 | 18:13

av Soo Aleman

hepatit C

2015-02-12 | 23:15

av Göran Günther

Hepatit

2014-05-1 | 09:16

av Göran Günther

Hepatit C

2013-07-19 | 19:07

av Göran Günther

Omtransplantation av lunga

2011-06-26 | 21:17

av Ann-Christin Croon

Hur går en leverdonation till?

2010-12-26 | 00:49

av Helena Genberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.