Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Livmoderhalscancer och HPV


Uppdaterad den: 2020-05-14

Annons

Livmoderhalscancer – nyckeltal

Varje år får i Sverige cirka 500 kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, varav ungefär 140 kvinnor dör av sjukdomen. Flera tusen kvinnor i Sverige får konstaterat förstadier till sjukdomen varje år, och en del av dessa kvinnor får också behandling mot förstadier.

Globalt är livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Antalet fall av livmoderhalscancer har sjunkit dramatiskt i länder som infört effektiva screeningprogram. I Sverige drabbas framförallt kvinnor som inte deltar i screening och det gäller i synnerhet de allvarligt förlöpande fallen. 

Annons
Annons

Humant papillomvirus (HPV) – orsaken till livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer utvecklas inte utan en HPV-infektion. Det finns fler än 100 typer av HPV och 15 av dem räknas som högriskvirus vad gäller eventuell utveckling av livmoderhalscancer. I synnerhet gäller detta HPV-typerna 16 och 18.

HPV överförs sexuellt. Viruset kan finnas överallt i underlivet och överförs vid hudkontakt, inte bara samlag. Därför skyddar inte användning av kondom helt mot den här infektionen. HPV-infektion är så vanligt (nära 80 procent blir smittade någon gång under livet) att det kan betraktas som en normal konsekvens av att vara sexuellt aktiv. Infektionen är i regel självläkande, men långvarig infektion med cancerframkallande typer av HPV kan ge cellförändringar på livmoderhalsen som kan utvecklas till cancer. De flesta HPV-infektioner hos yngre kvinnor är övergående och ger inga symtom. Majoriteten av infektionerna bekämpas av kroppens eget immunförsvar inom 12–18 månader. HPV-infektioner som upptäcks idag kan ha överförts för flera år sedan.

Data om äldre kvinnor är ofullständiga, men idag menar man att HPV-infektioner i den här åldersgruppen mest sannolikt representerar en infektion som funnits över tid. Livmoderhalscancer utvecklas endast i ett fåtal av de fall där HPV-infektionen har funnits under lång tid och där screeningprogrammet inte har upptäckt förstadier.

Behandlingen av förstadierna leder också till att de flesta HPV-infektionerna går tillbaka. Idag finns det ingen tillgänglig behandling av själva HPV-infektionen. Vaccin mot HPV infördes som en del av barnvaccinationsprogrammet för flickor födda efter 1999 genom vaccination i skolans årskurs 5 och 6, från och med våren 2012. Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5, även pojkar. Därmed förväntas spridningen av viruset minska, vilket ger ett ökat indirekt skydd för ovaccinerade flickor.  HPV-vaccinet skyddar mot de båda typer av HPV som är orsak till minst 70 procent av fallen av livmoderhalscancer. Det är också sannolikt att HPV-vaccinet minskar risken för annan HPV-relaterad cancer hos kvinnor och män, som cancer i de yttre könsorganen, ändtarmscancer och vissa typer av öron-/näs-/halscancer.

Organiserad screening mot livmoderhalscancer

Den gynekologiska cellprovskontrollen mot livmoderhalscancer är en organiserad screening av symtomfria kvinnor. Målet är att förhindra att cancer utvecklas genom att man upptäcker och behandlar förstadier som obehandlade kan leda till livmoderhalscancer. Ju tidigare förstadierna upptäcks, desto lättare är de att behandla och desto större är chansen att förebygga livmoderhalscancer.

Screening mot livmoderhalscancer, baserat på cellprov, är mest effektiv om kvinnorna deltar regelbundet, i enlighet med de rekommenderade nationella riktlinjerna. I Sverige innebär det en inbjudan vart tredje år i åldrarna 23–49 år, och därefter vart sjunde år fram till 64 års ålder. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.