Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Cellförändringar i livmoderhalsen

Gynekologiskt cellprov kan visa lätta eller mer allvarliga cellförändringar. Vid lättare förändringar görs ingen annan behandling än uppföljning av cellförändringarna under några år. Vid måttliga till grava förändringar utförs en konisering av livmodertappen.


Uppdaterad den: 2023-03-22

Annons

Vad är cellförändringar i livmoderhalsen?

Inre kvinnliga könsorgan

Cellförändringar kan vara förstadier till cancer i livmoderhalsen. Med förstadier menas förändringar som kan utvecklas till cancer, men som ännu inte är cancer.  

Ordet ”cellförändringar” omfattar både helt godartade förändringar och förstadier till livmoderhalscancer. Förstadier till livmoderhalscancer kallas även dysplasier och det finns flera stadier av dem. Cellproven kan visa lätta eller mer allvarliga cellförändringar. Inte ens vid allvarliga, obehandlade cellförändringar är det säkert att cancer utvecklas. Först när celler som förändrats tränger igenom slemhinnan och ner i underliggande vävnad kallas det livmoderhalscancer.

Annons
Annons

Orsak

Den enda kända orsaken till livmoderhalscancer är infektion med humant papillomvirus (HPV). HPV är en virusgrupp med mer än 200 virus. Cirka 40 av typerna smittar sexuellt varav ett fåtal kan orsaka cellförändringar, som kan utvecklas till cancer. HPV-infektion är så vanligt – cirka 80 procent blir smittade under livet – att det kan betraktas som en normal konsekvens av att ha sex. Många sexpartners ökar risken för att få HPV. Kondomanvändning ger ett visst skydd.

Infektionen är som regel självläkande, 90% läker ut inom 2 år, men långvarig infektion med cancerframkallande typer av HPV kan resultera i cellförändringar som kan utvecklas till cancer. Det är visat att rökning kan förlänga varaktigheten av HPV-infektionen, vilket predisponerar för cellförändringar.

Bara runt en av hundra HPV-infektioner utvecklas till livmoderhalscancer, och det tar minst 10 till 15 år från smitta till utveckling av cancer. De allra flesta cellförändringar går tillbaka av sig själva.

Vaccination

I Sverige ingår sedan 2010 HPV-vaccin i barnvaccinationsprogrammet. Till en början gavs vaccinet till flickor i årskurs fem, men sedan 2020 erbjuds HPV-vaccination till både flickor och pojkar i årskurs fem. Med vaccineringsprogrammet kommer förekomsten både av cellförändringar och livmoderhalscancer att minska.

Vaccination ger inte ett fullständigt skydd mot HPV-infektion, så det är viktigt att delta i gynekologisk cellprovtagning även om man är vaccinerad.

Diagnos

Vid cellförändringar finns ofta inga symtom på sjukdom. Förändringarna upptäcks som regel i samband med gynekologisk cellprovtagning som kvinnor i åldrarna 23 till 70 år kallas till regelbundet.

Cellprovet som tas från livmoderhalsen analyseras i första hand för HPV. Om HPV konstateras undersöks samma prov för cellförändringar.

Om det finns cellförändringar bedöms livmoderhalsens slemhinna av läkare med hjälp av ett specialmikroskop. Undersökningen kallas kolposkopi, och i samband med den tas vävnadsprov från livmodertappen. Med en mjuk borste tas även prov från livmoderhalskanalen. Provtagningen kan orsaka lätt smärta. Vävnadsproverna, kallas även biopsier, skickas till laboratorium för analys. Svar kommer vanligen efter ett par veckor.

Annons
Annons

Behandling

Vid lättare förändringar görs ingen annan behandling än uppföljning av cellförändringarna med ny cellprovtagning och kolposkopi under några år.

Vid måttliga till grava förändringar utförs en konisering. En kägelformad liten bit av livmodertappen, tas då bort med en liten elektrisk värmeslynga (LEEP-konisering) eller laser. Vävnadsbiten som tas ut skickas till mikroskopisk undersökning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.