Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

Cellförändringar i livmoderhalsen


Uppdaterad den: 2013-01-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är cellförändringar i livmoderhalsen?

Inre kvinnliga könsorgan

Cellförändringar kan vara förstadier till cancer i livmoderhalsen. Med förstadier avses förändringar som kan utvecklas till cancerförändringar, men som ännu inte är cancer. Där kan vi gripa in i utvecklingen och förhindra att cancer uppstår. I de flesta fall utvecklas cellförändringar inte till cancer, ens utan behandling, men det är klokt att genomgå undersökning. Då kan man göra en bedömning och behandla förstadier på skonsammaste sätt.

Ordet ”cellförändringar” omfattar både utveckling av onormala celler och förstadier till livmoderhalscancer. Förstadier till livmoderhalscancer kallas även dysplasier och det finns flera stadier av dem. Cellproven kan visa lätta eller mer allvarliga cellförändringar. Inte ens vid allvarliga, obehandlade cellförändringar är det säkert att cancer utvecklas. Först när celler som förändrats tränger igenom slemhinnan och ner i underliggande vävnad talar vi om livmoderhalscancer.

Förändringarna kan upptäckas i cellprov som tas från ytan av livmoderhalsen. I Sverige skiljer man mellan tre nivåer av förändringar: CIN 1, CIN 2 och CIN 3 – där CIN 3 betecknar de mest uttalade förändringarna. Dessutom finns svårvärderade förändringar som kallas Lätt skivepitelatypi eller ASCUS. CIN1 och ASCUS kallas låggradiga skivepitelförändringar, och CIN2 och CIN3 kallas höggradiga skivepitelförändringar. Utöver detta finns körtelcellsatypi som inte graderas, men som kan tyda på förstadier till körtelcellscancer. Då man eventuellt påvisar cellförändringar finns det inga symtom på sjukdom. Förändringarna upptäcks som regel vid rutinkontroll hos barnmorska där det tas cellprov.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Förekomsten av cellförändringar har ökat sedan 1970-talet. Hos drygt 25 000 svenska kvinnor påträffas årligen onormala celler i livmoderhalsen vid cellprov. Idag utförs rutinmässig cellprovskontroll vart tredje år på kvinnor mellan 23 och 50 år och sedan vart sjunde år upp till 65 års ålder. På så sätt upptäcker vi ungefär 8 000 fall av förstadier som kan behandlas och minskar förekomsten av livmoderhalscancer. Dessutom påträffar man ett par hundra fall av mycket tidig cancer, som då har utmärkt chans till bot, jämfört med om man inväntat symtom. Gynekologer menar att det gör mer skada än nytta att rutinmässigt ta cellprover på kvinnor under 25 år.

Orsak

Det finns en hög grad av cellomsättning på livmoderhalsens yta. Cellerna i det här området är känsliga för påfrestningar och kan skadas och börja förändras i malign riktning. Det finns flera omständigheter som gör dig mer utsatt för att utveckla cellförändringar:

  • Tidig sexualdebut och många sexualpartners, framför allt vid oskyddade samlag.
  • Partner som hade tidig sexualdebut och många sexualpartners.
  • HPV-infektion (humant papillomvirus) är en förutsättning för cellförändringar som kan gå vidare till cancer. Viruset smittar vid samlag.
  • Immundämpande läkemedel.
  • Rökning.

Många lätta cellförändringar har inte samband med cancer, eller förstadier till cancer, men fynden behöver undersökas vidare för att ge dig klart besked om de ska behandlas eller inte. Sådana förändringar kan bland annat uppstå genom inflammation som förorsakas av exempelvis svamp, virus, bakterier, eller andra mikroorganismer.

Annons
Annons

Hur diagnostiseras förstadier?

Cellförändringar på livmoderhalsen ger inga symtom och kan inte ses med blotta ögat, utan påvisas vid ett cellprov som tas i samband med gynekologisk undersökning och sedan skickas till ett laboratorium för mikroskopisk undersökning. Om ett sådant cellprov visar på förändringar kommer ytterligare undersökning att genomföras och remiss kommer därefter att skickas till gynekolog om misstanken kvarstår.

Vid höggradiga cellförändringar i cellproven behöver gynekologen utföra en kolposkopi. Den här undersökningen gör att man kan bedöma cellförändringarnas omfattning. Vid en gynekologisk undersökning ser gynekologen på livmoderhalsens slemhinna med hjälp av en specialkikare.

I samband med denna kolposkopi tar gynekologen små vävnadsprov som sedan undersöks i mikroskop. Vävnadsprov kallas även biopsier och själva undersökningen kan ibland ge lätt smärta. Man kan även göra en liten utskrapning av celler från livmoderhalsen. På så sätt får gynekologen celler från ett större område för mikroskopisk undersökning. Efter de här undersökningarna kan man blöda lite och det kan därför vara en bra idé att använda binda efteråt.

Hur behandlas förstadier?

Syftet med behandlingen är att förhindra utveckling till cancer. Som nämndes finns det olika grader av cellförändringar, där höggradig dysplasi betecknar de mest markanta förändringarna. Proceduren ser lite olika ut beroende på vilken typ du har.

Vid låggradiga förändringar (ASCUS eller CIN1) utför laboratoriet ett HPV-test på samma prov. På några platser får man komma och ta ett nytt prov för denna analys. Vid låggradig cellförändring och positivt HPV-test remitteras kvinnan till gynekolog för kolposkopi och biopsi. Vid negativt HPV-test tas ett nytt cellprov efter ett år och därefter kallas till vanlig rutinscreening med cellprov vart tredje år.

Vid höggradiga förändringar (CIN2, CIN 3 eller körtelcellsförändringar) får du remiss till gynekolog för att genomgå kolposkopi och ta vävnadsprov från livmoderhalsen. Detta ger en säkrare diagnos.

Om höggradiga cellförändringar bekräftas i vävnadsprovet utförs en konisering. En kägelformad liten bit, ytterst på livmodertappen, tas då bort med en liten elektrisk värmeslynga (LEEP-konisering) eller laser. Ibland sätts ett stygn efteråt för att förhindra blödning, det sys med tråd som försvinner av sig själv. Vävnadsbiten som tas ut skickas till undersökning och gynekologen får svar efter cirka två veckor. Hos kvinnor under 25 år, där cellförändringarna är väl synliga vid kolposkopi samt är väl avgränsade och inte omfattar livmoderhalskanalen, kan förstadiet kontrolleras med förnyad kolposkopi och cellprov. Det behandlas bara om det inte läker ut inom ett till två år.

Riktlinjerna för uppföljningen är gemensamma för alla landets läkare och sjukhus och de följer en fastställd plan. De tidsintervall som används mellan kontrollerna är väl utvärderade. Du befinner dig på den säkra sidan när det gäller att upptäcka nya eller ökade förändringar.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Vaccinering

HPV-infektion är en förutsättning för cellförändringar. Det finns olika typer av HPV, men det är framför allt typ 16 och 18 som hänger samman med cancerutveckling i livmoderhalsen.

Det tar normalt minst 10–15 år från HPV-smitta till att cancer utvecklas. Det innebär att en 30 år gammal kvinna med cancer mest sannolikt smittades när hon var 15–20 år gammal. HPV-vaccin verkar förebyggande och har ingen effekt på en pågående HPV-infektion. För att vara säker på att vaccinet ges före HPV-smitta bör den helst ges innan man blir sexuellt aktiv. Därför har vi i Sverige sedan 2010 valt att ge vaccinet gratis och organiserat i skolan till flickor i årskurs 5 och 6. Även om vaccinet inte har effekt på en pågående HPV-infektion kan den skydda mot senare HPV-smitta. Kvinnor som behandlas för cellförändringar kan möjligen löpa lägre risk för nya cellförändringar om de får HPV-vaccin. Chansen till skydd av vaccin minskar successivt efter 20 års ålder, men upp till 26 år ingår vaccinet Gardasil i högkostnadsskyddet. Även i högre åldrar, upp till 45 år, kan vaccinet ha effekt hos enskilda kvinnor. I dessa åldrar får man dock betala vaccinet själv. De som vill betala för vaccinet själva kan kontakta sin husläkare, gynekolog eller vårdcentral.

Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5, även pojkar. Pojkar skyddas delvis mot att smittas genom att flickor vaccineras, men om även pojkar vaccineras får de ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset.


Annons