Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | HPV

HPV-vaccin skyddar mot mer än livmoderhalscancer

Framförallt livmoderhalscancer, men även andra cancertyper, beror på infektioner med humant papillomvirus, HPV.


Uppdaterad den: 2020-05-27

Annons

I Sverige har vi ett organiserat screeningprogram för att motverka livmoderhalscancer. Alla kvinnor i åldern 23–64 år kallas till cellprov vart tredje eller vart sjunde år. Detta har minskat antalet fall av livmoderhalscancer betydligt sedan screeningprogrammet infördes på 1960-talet. Ändå får 450–500 kvinnor i Sverige livmoderhalscancer varje år. Genom att ge HPV-vaccin till barn räknar man med att ytterligare betydligt minska antalet livmoderhalscancer i framtiden.

HPV och andra cancertyper

Livmoderhalscancer är bara en av flera cancertyper som förorsakas av HPV. Cancer i yttre könsorgan hos både kvinnor (vaginalcancer och vulvacancer) och män (peniscancer), analcancer och vissa typer av svalgcancer, förorsakas till en avsevärd del av HPV-infektion.

HPV-vaccin är därmed ett vaccin som kan komma att minska förekomsten av flera typer av cancer, både hos kvinnor och män. Kvinnor är dubbelt drabbade genom att de får cellförändringar och livmoderhalscancer utöver andra typer av HPV-relaterad cancer, men män kan också bidra genom att undvika att sprida smitta.

HPV-vaccin kan också minska könsvårtor, kondylom, som drabbar både män och kvinnor.

Annons
Annons

Smittorisk

Cirka 80 procent av alla kvinnor och män smittas av HPV en eller flera gånger under livet. Alla sexuellt aktiva kvinnor som har mer än en partner under livet eller har en partner som har haft en eller flera partners tidigare finns i riskgruppen för HPV-smitta. 

Tid till cancerutveckling

Det tar normalt minst 10–15 år från HPV-smitta till att cancer utvecklas. Det innebär att en 30 år gammal kvinna med cancer mest sannolikt smittades när hon var 15–20 år gammal. HPV-vaccinet verkar förebyggande och har ingen effekt på en pågående HPV-infektion. För att vara säker på att vaccinet ges före HPV-smitta bör den helst ges innan man blir sexuellt aktiv. Därför har vi i Sverige sedan 2010 valt att ge vaccinet gratis och organiserat i skolan till flickor i årskurs 5 och 6. Chansen till skydd av vaccin minskar successivt efter 20 års ålder, men upp till 26 år ingår vaccinet Gardasil i högkostnadsskyddet. Även i högre åldrar, upp till 45 år, kan vaccinet ha effekt hos enskilda kvinnor. I dessa åldrar får man dock betala vaccinet själv. De som vill betala för vaccinet själva kan kontakta sin husläkare, gynekolog eller vårdcentral.

Från och med augusti 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 HPV-vaccination, även pojkar. Pojkar skyddas delvis mot att smittas genom att flickor vaccineras, men om även pojkar vaccineras får de ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset.

Annons
Annons

Effekt av vaccinet

I Australien ger man gratis HPV-vaccin till kvinnor upp till 26 år. Redan ett år efter att vaccinationsprogrammet inleddes i Australien sågs en halvering av antalet fall av könsvårtor hos kvinnor under 28 år, men huvudsakligen i de yngre åldrarna. Effekten på livmoderhalscancer och andra typer av HPV-relaterad cancer kommer att visa sig senare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.