Fråga doktorn

Fråga   Infektion

Vad menas med en 3-gradig cellförändring?

Min dotter opererade sig för svår cellförändring för 6 veckor sedan och fick svar i veckan, att de tagit bort en tregradig cellförändring i livmodern. Och ska på efter kontroll om 4 mån. För en lekman är det svårt att veta vad menas med en tregradig förändring! Hur lång är skalan? Går den från 1-5 eller? När är cancern i full blom? Löper hon stor risk? Mycket orolig tacksam för svar.

Svar:

När det gäller cellförändringar har man en tregradig skala där 1an är lindrigast och 3an är mest uttalad. Det är viktigt att komma ihåg att även en tregradig förändring inte är cancer utan bara en cellförändring. Om förändringen är borttagen blir de allra flesta friska även om det är en 3gradig förändring, så det är ingen anledning till oro. Det är däremot
viktigt att hon går på planerade kontroller så att man kan bekräfta att allt är borta och att det inte finns något kvar av förändringen.

Med vänlig hälsning
Sven-Eric Olsson
Docent, överläkare

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons