Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersökning | HPV

Gynekologisk cellprovskontroll

Cellförändringar är ett ofarligt förstadium till livmoderhalscancer. Förändringarna sitter vanligen ytligt på livmoderhalsen/tappen längst in i slidan.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Maria Hallström, barnmorska, Helsingborgs lasarett
Uppdaterare: Annika Johnsson, hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes universitetssjukhus

Annons

På sextiotalet påbörjades kontroller för att screena och behandla cellförändringar, vilket har resulterat i en halvering av antalet dödsfall förorsakade av livmoderhalscancer.

Humant papillomvirus (HPV)

Infektion med humant papillomvirus (HPV) ligger bakom de flesta fall av cellförändringarna. Infektionstillfället kan dock ligga mer än tio år tillbaka i tiden. Det har också visat sig att rökande kvinnor har en ökad risk för cellförändringar. Riskökningen beror på att koncentrationen av ämnen från röken samlas i sekretet från livmoderhalsen och påverkar cellerna.

Cellprovskontroll

Kvinnor erbjuds cellprovskontroll från det år man fyller 23 år. Provet bör upprepas var tredje år. Efter det man fyllt 50 år blir intervallen fem år. Kontrollerna avslutas vid 65 års ålder. Anledningen till att man inte erbjuds cellprov efter 65 års ålder är att kvinnor som haft en rad normala prov i följd har en mycket liten risk att insjukna i livmoderhalscancer.

Till kontrollen kallas man vanligen, men det är viktigt att själv se till att cellprovtagningen sker enligt ovanstående intervaller. Den rutinmässiga cellprovskontrollen görs vanligen av barnmorska på barnmorskemottagning, men kan även ske vid annan gynekologisk undersökning.

Cellprovskontrollen, eller cytologprovet, som det heter på fackspråk, innebär att sekret med lösa celler från livmoderhalsen tas ut med en borste. Efter provtagningen kan man få en liten blödning eller blodtillblandad flytning som är helt ofarlig.

Annons
Annons

Avvikelser från det normala

I mikroskop kan man efter färgning studera cellernas utseende och se om de avviker från det normala. Ibland är provet svårbedömt och behöver tas om i fall det tagits i samband med infektion eller blödning. Kvinnan får oavsett provresultatet alltid ett besked, via brev, efter fyra till åtta veckor.

Om man vid den mikroskopiska undersökningen ser cellförändringar, behövs en noggrannare undersökning av läkare. Gynekologen gör då en så kallad kolposkopisk undersökning, där man tittar på livmodertappen i förstoring för att ställa en säkrare diagnos. Ibland tar gynekologen även små vävnadsprover, biopsier, från livmoderhalsen.

Uppföljning och behandling

Uppföljningen och behandlingen vid cellförändringar är individuell och bestäms i samråd med läkaren. Är cellförändringarna av lättare grad, följs de upp med ny provtagning. Är förändringarna mer uttalade är det bra att ta bort dem, så minskar risken för cancer och diagnosen blir ännu säkrare.

Den operativa behandlingen är en så kallad “konisering”, då en konformad bit opereras bort från livmoderhalsen. Detta kan göras i lokalbedövning på en gynekologisk mottagning eller på en operationsavdelning under sövning.

Gå alltid på de gynekologiska cellprov som du erbjuds, något som även gäller dig som redan har behandlats för cellförändringar.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons