Fakta | Diabetes typ 1

Insulinbehandling vid infektioner

Vid infektionssjukdomar ökar insulinbehovet och därmed behovet av frekventa mätningar av plasmaglukos.

Uppdaterad den: 2012-12-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Insulinbehovet ökar

Insulinbehovet ökar i regel i samband med febersjukdomar och andra allvarliga akuta sjukdomar. Man brukar säga att insulindosen då bör ökas med 25 % per grad över 37,5 °C. Men i stället för att använda sig av så oprecisa mått bör en eventuell tilläggsbehandling med insulin baseras på egenmätningar av plasmaglukos.

Mät plasmaglukos och kontrollera urinen

I samband med feberperioder bör patienter med diabetes som tar insulin mäta plasmaglukos ungefär var tredje timme. Patienter med typ 1-diabetes bör dessutom undersöka urinen efter ketonkroppar. Påvisning av ketoner i urinen är ett tecken på en allvarligare rubbning i kroppens glukosomsättning.

När bör man ta extra insulin?

Om plasmaglukos är högre än 15 mmol/l och utan ketoner bör man ta en dos med 2–8 E snabbverkande insulin subkutant på buken (i underhuden på magen). En ny dos tas var tredje timme tills plasmaglukos ligger under 15. Om plasmaglukos är högre än 15 och det samtidigt finns ketoner i urinen bör man kontakta läkare.

Annons
Annons

Även vid behandling med flera injektioner och insulinpumpsbehandling är det glukosvärdena som avgör om det finns ett behov av att justera doserna.

Diarré och kräkningar

Det kan vara svårt att veta vilka insulindoser som är de rätta vid diarré och kräkningar. Det kan löna sig att ta insulin efter att du har ätit så att du ser hur mycket av maten du får i dig. Kroppens behov av insulin ökar vid feber och delar av maten du äter kan komma upp igen. Därför är det en fin balansgång att justera till rätt insulindos. Vid diarré och kräkningar:

  • Fortsätt med samma basaldos eller dos med långtidsverkande insulin, eller minska eventuellt denna något.
  • Mät plasmaglukos varje timme. Om plasmaglukos är för högt reglerar du det med snabbverkande insulin.
  • Om du varken får behålla mat eller vätska eller om du får symtom på allt för högt blodsocker eller ketoner i urinen (ketoacidos/syraförgiftning), bör du kontakta sjukhuset. Då kan det hända att du behöver intravenös vätskebehandling (gäller särskilt barn).

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons