Fakta | Svamp

Nagelbandsinfektion, kronisk


Uppdaterad den: 2013-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nagelbandsinfektion?

En nagelbandsinfektion, paronyki, är en infektion i mjukvävnaden runt en fingernagel. Tillståndet förekommer i en akut och en kronisk form.

Nagelbandsinfektion är den vanligaste handinfektionen och utgör cirka 35 % av alla infektioner i handen. Tillståndet är vanligare bland kvinnor än bland män och förekommer i alla åldrar. Hos vissa blir tillståndet kroniskt.

Orsak

Ofta beror nagelbandsinfektion på en mindre skada som förstör nagelbandet, den fysiska barriären mellan nageln och omgivande hud. Mikroorganismer, bakterier eller svamp, tränger in i vävnaden, förökar sig och ger upphov till en infektion. Tillståndet kan uppstå som följd av bagatellartade förhållanden som uppfransat nagelband och sådant som nagelbitning, fingersugning, manikyr eller konstgjorda naglar.

Annons
Annons

Personer i våtyrken har särskilt lätt att få nagelbandsinfektioner. Exempel på sådana yrken är städpersonal, fiskare, diskare, blomsterhandlare, bartender, bagare och simmare. Tillståndet förekommer också oftare bland personer med diabetes, övervikt, kraftig handsvett och immunbrist.

En kronisk inflammation beror i många fall på att en svampinfektion har uppstått. Tillståndet förekommer oftast bland personer som ofta är utsatta för fukt eller som har långvarig eller upprepad kontakt med irriterande ämnen, som till exempel livsmedel och lösningsmedel.

Diagnos

Ofta har det förekommit en akut nagelbandsinfektion med smärta, ömhet och svullnad i en av nagelvallarna på sidan av nageln. Tillståndet definieras som kroniskt när det har varat i över sex veckor. Inflammation, smärta och svullnad kan uppträda av och till, ofta sedan händerna har varit utsatta för vatten och kyla.

Annons
Annons

Vid undersökning är det angripna området rött och svullet, och nagelvallen är öm. Nagelplattan blir med tiden förtjockad och missfärgad och får markerade tvärgående "räfflor". Nagelbandet försvinner och nagelvallarna kan förbli öppna och utgöra en inkörsport för diverse mikroorganismer. För en korrekt diagnos är det viktigt att läkaren får klämma fram var eller sårsekret från den svullna nagelvallen och skicka för odling av bakterier och jästsvamp.

Behandling

Målet med behandlingen är att få bort mikroorganismerna och därmed bota inflammationen. Dessutom är det viktigt att vidta åtgärder för att om möjligt förhindra nya infektioner.

Det är viktigt att undvika för mycket fukt eller hudirriterande ämnen. Det angripna området måste hållas torrt och varmt för att tillståndet ska kunna läka.

Lindriga fall behandlas med rengöring med varmt vatten och antiseptiska medel som till exempel klorhexidin. Vid mer plågsamma tillstånd kan läkaren ordinera lokalbehandling med kortisonsalva med tillsats av läkemedel mot svampinfektion.

I uttalade fall är det aktuellt att utföra en liten operation. All inflammerad vävnad samt en del av nageln tas bort. Sårytorna täcks med gasbinda som byts varannan till var tredje dag. Efter två till tre veckor kan bandaget tas bort, när sårytan har läkt. Nageln förbättras under de efterföljande sex till nio månaderna, men ibland kan det ta upp till ett år.

Prognos

En kronisk nagelbandsinfektion måste behandlas korrekt för att du ska slippa besvär i framtiden. Det är viktigt att du ser till att ha torra och varma händer. För vissa kan det i värsta fall bli aktuellt att byta jobb.

Kronisk nagelbandsinfektion blir långsamt bättre av behandling. Det kan ta många veckor till flera månader tills tillståndet går över. I lindriga till måttligt uttalade fall krävs ofta upp till tio veckors behandling. I envisa fall kan borttagning av den tvärgående nagelvallen och själva nageln leda till en dramatisk förbättring.


Annons
Annons
Annons