Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Svamp

Nagelbandsinfektion, kronisk

En långvarig nagelbandsinflammation uppstår vanligen på grund av att huden har utsatts för irriterande ämnen, eller ämnen som man reagerar allergiskt på.


Uppdaterad den: 2019-12-09

Annons

Vad är långvarig nagelbandsinflammation?

En nagelbandsinfektion/-inflammation, på fackspråk paronyki, är en inflammation eller infektion i mjukvävnaden runt en fingernagel. Tillståndet förekommer i en akut och en kronisk form. Den här texten handlar om den kroniska formen, som anses vara en form av kontakteksem. Det handlar inte om en infektion med bakterier eller svamp.

Det är inte helt klart hur vanligt det är med långvarig nagelbandsinfektion. 

Annons
Annons

Symtom och tecken

Vid långvarig nagelbandsinflammation finns ofta smärta och svullnad som kan uppträda av och till.

Vid undersökning är det angripna området rött och svullet, och huden runt nageln är öm. Nagelplattan kan med tiden bli förtjockad och missfärgad och det kan uppstå tvärgående räfflor. Den lilla delen av huden som ligger på nageln försvinner och nagelbandet kan bli sårigt eller med sprickor, vilket i sin tur kan leda till akut nagelbandsinfektion

Orsak

Långvarig nagelbandsinflammation förekommer oftast på händer utsatta för fukt och kyla eller som har upprepad kontakt med irriterande ämnen, som till exempel livsmedel och lösningsmedel. Vissa yrken har en större risk, som till exempel städpersonal, fiskare, diskare, blomsterhandlare, bartender, bagare och simmare. Det förekommer oftare vid nedsatt immunförsvar. Huden skadas antingen genom att ämnen skadar hudcellerna direkt, eller så uppstår det en allergisk reaktion. 

I ovanliga fall beror en akut nagelbandsinflammation på läkemedel som används för att bekämpa cancer eller reumatisk sjukdom.

Annons
Annons

Diagnos

Tillståndet definieras som kroniskt när det har funnits i över sex veckor. Diagnosen ställs med hjälp av informationen från sjukdomshistorien och de fynd som man gör vid undersökning av händerna. 

Behandling

Det är viktigt att undvika för mycket fukt eller hudirriterande ämnen. Handskar kan minska risken för att huden skadas, liksom mjukgörande krämer och salvor. Det angripna området måste hållas torrt och varmt för att tillståndet ska kunna läka. 

Vid mer plågsamma tillstånd kan läkaren ordinera lokalbehandling med kortisonsalva eller salvor som ingår i gruppen kalcineurinhämmare

I långvariga fall, om annan behandling inte har haft effekt, kan det bli aktuellt att utföra en operation. Nageln förbättras under de efterföljande månaderna, men ibland kan det ta upp till ett år.

Prognos

Kronisk nagelbandsinflammation blir långsamt bättre av behandling. Det kan ta lång tid tills tillståndet går över och det kan lätt komma tillbaka.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.