Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Psoriasis

Psoriasis påverkar hela kroppen


Publicerad den: 2014-10-20
Författare: Karin Nordin

Annons

Psoriasis yttrar sig ofta med fjällande, rodnande, torra fläckar på huden och i hårbotten. Men i många fall är det inte bara huden som drabbas utan psoriasis blir en utbredd sjukdom som finns i hela kroppen och påverkar flera organ, en så kallad systemisk sjukdom. Tre av tio psoriasispatienter får till exempel också problem med inflammation i lederna vilket kallas artrit (psoriasisartrit, PsA). Det här sambandet är känt sedan ganska lång tid tillbaka. Det vanligaste är att hudbesvären kommer först och ledbesvären inom några år efter det. Men för vissa personer kommer ledproblemen först och följs sedan av problem i huden.

− Det är viktigt att hålla koll på lederna så att en eventuell psoriasisartrit kan upptäckas tidigt. Med effektiv behandling kan man förhindra att lederna förstörs, säger Mona Ståhle, överläkare inom hud på Karolinska Universitetssjukhuset och professor vid Karolinska Institutet.

Hon tycker att läkaren har en viktig roll i detta och de psoriasispatienter som får problem med lederna bör få en remiss till reumatolog. Som patient kan man vara uppmärksam på svullna leder på fingrar eller tår, vilket kallas för korvfinger eller korvtå. De kan ofta vara tecken på artrit. Andra symtom är förtjockade naglar, naglar med håligheter, psoriasis i hårbotten eller nära analöppningen.

Annons
Annons

Psoriasis kan ge tarmsjukdomar

En på tio psoriasispatienter utvecklar den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom och ytterligare några får ulcerös kolit som också är en tarmsjukdom.

På senare år har det kommit allt mer stöd för att det också finns en stark koppling mellan framför allt svår psoriasis och fetma, insulinresistent diabetes, höga blodfetter och högt blodtryck, alltså det som kallas metabola syndromet. Hjärtkärlsjuklighet blir därför också en konsekvens.

I den så kallade Nurse's health study kunde forskarna konstatera att ju högre Body mass index, BMI, och midjemått, desto större var risken för psoriasis.

− Det är lättare att behandla psoriasis med bra resultat hos normalviktiga än hos överviktiga, säger Mona Ståhle.

Annons
Annons

Ökad risk för hjärtproblem med psoriasis

Flera olika studier visar också på det omvända: att svår psoriasis ökar risken för att utveckla fetma. Svår psoriasis definieras både utifrån hur stor del av huden som är drabbad och hur pass bra patienten svarar på behandlingen av psoriasis. Forskare har sett att patienter med svårare former av psoriasis även tycks ha en ökad risk för att få hjärtproblem. Mona Ståhle tycker därför att det finns ett behov av att undersöka hjärtat hos psoriasispatienter med svår sjukdom.

Men exakt hur sambandet mellan metabola syndromet och psoriasis ser ut är inte klart. Systemisk inflammation ligger nära till hands som förklaring, men även gemensamma gener, gemensam livsstil och störd fettmetabolism skulle kunna vara del av förklaringen.

Just nu har vi en kampanj där du kan lära dig mer om psoriasis. Klicka här för att testa dina kunskaper.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons