Fråga doktorn

Fråga   Diabetes

Fråga: Behandla eller inte behandla högt kolesterol?

Jag har kost/motionsbehandlad diabetes typ2 sedan cirka sju år (kvinna, 65 år, 73 kg med bukfetma) har fungerande behandling för högt blodtryck. Vid senaste årliga kontrollen var mitt HbA1c 5.1 (?så lågt värde mäter jag aldrig med min mätare) men kolesterol 7.1, LDL 3.9, HDL 2.7 mmol/ml. Anses dessa kolesterolvärden vara OK eller behöva behandling?

Svar:

Ditt HbA1c är utmärkt men dina kolesterolvärden (total kolesterol och LDL-kolesterol) är för höga. För skydda dig mot den överrisk som patienter med typ 2-diabetes löper att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar skulle jag rekommendera att du börjar med ett blodfettsänkande läkemedel som heter Simvastatin.

Med vänlig hälsning
Carl Johan Östgren
Distriktsläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Vad ska man tänka på utöver Folkmyndighetens råd?

2020-04-30 | 13:20

av Kerstin Brismar

Metformin - Vad ska fastesockret vara?

2020-04-28 | 09:38

av Kerstin Brismar

Vaccination mot pneumokocker

2020-04-28 | 21:30

av Kerstin Brismar

Riskgrupp om yngre än 50 med diabetes 1

2020-04-29 | 12:22

av Kerstin Brismar

Krisläge och insulin

2020-04-29 | 14:12

av Kerstin Brismar

Insulin som tablettbehandling?

2020-04-29 | 22:19

av Kerstin Brismar

Lågt blodsocker - farligt?

2018-11-6 | 15:08

av Kerstin Brismar

Glukosbelastning - Behöver det följas upp?

2018-11-9 | 12:18

av Kerstin Brismar

Hur högt kan blodsockret gå?

2018-11-9 | 13:37

av Kerstin Brismar

Håravfall av diabetes?

2018-11-6 | 17:03

av Kerstin Brismar

Varierande värden - Vad beror det på?

2018-11-7 | 21:01

av Kerstin Brismar

Metformin ger D-vitaminbrist?

2018-11-7 | 17:53

av Kerstin Brismar

Diabetes typ 2: Hur mycket frukt kan jag äta?

2018-11-6 | 15:06

av Kerstin Brismar

Kan man leva som vanligt med typ 2 diabetes?

2018-11-7 | 14:21

av Kerstin Brismar

Psoriasis & diabetes - samband?

2018-11-7 | 17:47

av Kerstin Brismar


Annons
Annons
Annons