Fakta | Cancer

Strupcancer – allmänt


Uppdaterad den: 2013-01-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

I cirka två tredjedelar av fallen sitter tumören på själva stämbandet. Men strupcancer kan också utgå från andra platser i struphuvudet. I vart tredje fall sitter tumören ovanför stämbandsnivå och i sällsynta fall sitter den under.

När tumören utgår från stämbanden kallas den för glottiscancer. Glottis betyder röstspringa och är utrymmet mellan stämbanden. Supraglottisk larynxcancer är belägen ovanför stämbandsnivå. I sällsynta fall, då sjukdomen är belägen under stämbanden, kallas den subglottisk larynxcancer.

Om tumörsjukdomen utgår från stämbanden är heshet ofta det första symtomet. Hos mer än hälften av dem som får denna sjukdom är heshet faktiskt det enda symtomet. Andra tecken kan vara smärtor, problem med att svälja eller irritation i halsen. Efter en tid kan smärtan bli kännbar i det ena örat.

Annons
Annons

Senare kan symtom som hosta, klumpkänsla i halsen eller problem med andningen uppträda. I Sverige är cancer i strupen mer än dubbelt så vanligt hos män jämfört med kvinnor. Patienterna är i genomsnitt 65 år.

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Orsak

Det finns flera orsaker till strupcancer, bland annat ökar alkohol- och tobaksbruk risken för att drabbas av sjukdomen. Dessa två faktorer förstärker dessutom varandras cancerframkallande effekt.

Risken för att få strupcancer kan också vara något större bland personer som tidigare har fått strålbehandling i området kring strupen.

Annons
Annons

Olika sjukdomsstadier

Läkare klassificerar cancer i strupen i fyra olika T-stadier, beroende på hur stor tumören är:

  • T1 – tumören sitter på ett eller båda stämbanden.
  • T2 – tumören har vuxit upp över eller ner från stämbanden.
  • T3 – tumören har vuxit in i muskulaturen och stämbandet är förlamat.
  • T4 – tumören har vuxit utanför struphuvudet (brosk, hud, svalg).

Det finns en motsvarande indelning för de typer av strupcancer som har sin utgångspunkt över eller under stämbanden.

Om tumören begränsar sig till stämbanden är risken för spridning via lymfkörtlar mindre än om den sitter över eller under stämbanden. Detta beror bland annat på att det finns mycket få lymfkärl runt stämbanden.

Det spelar sannolikt också en roll att de flesta söker läkare tidigare vid cancer på stämbanden eftersom denna tumör tidigt ger upphov till heshet.

När tumören sitter över eller under stämbandsnivå går det oftast längre tid innan man som patient söker läkare.