Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Hjälp genom sorg


Uppdaterad den: 2013-01-04

Annons

Den här informationen är avsedd att delas ut till sörjande. Den tar upp en del viktiga saker i sorg som du bör tänka på under sorgperioden. Varje person är speciell och råden nedan ska inte uppfattas som färdiga lösningar för just dig. Det är några möjligheter och frågeställningar som du kan överväga.

Känslor

Starka reaktioner är vanligt

Ofta inträder en slags känslomässig bedövning, som hjälper till att komma igenom de första dagarna och veckorna. Bli inte överraskad om du får en känslomässig reaktion senare. Många människor är mer känslomässigt obalanserade under en sorgperiod än någon annan gång, och skräms av det. Starka reaktioner är vanligt men sök hjälp om du är orolig.

Annons
Annons

Ta emot hjälp

Alla behöver något slags hjälp – var inte rädd för att ta emot den. Även om du känner att du måste vara stark är det viktigt att de personer du har förtroende för får veta dina behov genom att du uttrycker dina känslor.

Säg till om du behöver sällskap

Säg ifrån om du har behov att vara ensam eller tillsammans med någon. Det är vanligt att vissa behöver sällskap, men det betyder inte att du alltid ska vara beroende av det.

Ingen tidsbegränsning för sorg

Det finns ingen bestämd tidsgräns för att sörja. Sorgperioden varierar från person till person, beroende på individuella omständigheter.

Hälsan

Ta vara på hälsan

Sorg kan lätt leda till att du vansköter dig själv, eftersom du inte bryr dig om kroppens vanliga behov. Du är under stark press och kan lätt bli sjuk. Därför är det särskilt viktigt att du tar vara på hälsan. Försök att följa dina normala matvanor, även om du inte har någon glädje av maten. Det är nödvändigt att du får vila tillräckligt, även om du får sömnrubbningar.

Sök gärna läkare

Sök gärna läkare om du känner dig sjuk. Följ också andra råd om att kontakta läkare, även om du inte tycker det är nödvändigt.

Annons
Annons

Social kontakt

Sök upp familj och vänner

Vänner och familj är som regel mest uppmärksamma på dig tidigt i sorgperioden och mindre sedan. Sök upp dem när du tycker att du behöver dem. Vänta inte på att de ska gissa dina behov. De gissar annars ofta fel, och för sent.

Ta folk som de är

Någon som inte står dig alltför nära, men som är villig att lyssna, kan bli till god hjälp för dig. Men ingen kan ersätta din förlust. Försök att glädja dig över människor som de är. Undvik inte social kontakt bara för att de personer du träffar har sina fel och brister.

Varsamhet med nya förhållanden

Under en sorgperiod är det svårt göra riktiga bedömningar om nya förhållanden. Var inte rädd, men det kan vara klokt att inte kasta sig in i ett nytt förhållande. Ibland försöker den sörjande snabbt att hitta en ersättning för den bortgångna personen (till exempel genom adoption eller gifta om sig) för att få bort smärtan vid sorgen. Det är svårt att göra en bedömning av ett nytt förhållande medan du fortfarande sörjer aktivt, och en sådan lösning kan ofta leda till andra problem.

Var glad för goda dagar

Förklara för barnen att det är normalt att vara ledsen. Det är viktigt att glädja sig över perioder med goda och lyckliga dagar utan dåligt samvete.

Ekonomi och arbete

Undvika förhastade beslut

Det första sorgeåret bör du om möjligt undvika att fatta beslut som är viktiga för resten av ditt liv. De flesta tycker att det är bäst att stanna kvar i de välkända omgivningarna tills man kan se lugnare på framtiden. Var inte rädd för att söka goda råd. Det är oftast bäst att prata med flera personer innan du fattar ett beslut.

Arbete kan hjälpa

Det kan bli till stor hjälp att ha ett jobb eller delta i frivillig verksamhet i lokalsamhället när du känner dig i stånd till det. Men det är viktigt att du inte förtar dig. Ett arbete kan inte uppfylla alla dina behov, och du ska inte försöka att dränka dig i arbete och uppgifter. Det är en tveksam lösning att offra familj och vänner genom att låta arbetet uppta all din tid.

Tro och tvivel

Tro kan trösta

Personlig tro blir ofta en väsentlig källa till tröst under en sorgperiod. För andra kan det kännas svårt att hålla fast vid tron under en tung sorgtid. Båda reaktionerna kan leda till att man växer andligt senare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.