Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Efteråt, att sörja en närståendes bortgång

Sorg är reaktionen på en förlust av någon som varit viktig. Att sörja är inget sjukdomstillstånd, utan en process som är nödvändig för att återupprätta psykisk balans.


Uppdaterad den: 2013-01-04

Annons

Sorgens uttryck

Sorgen kan ta sig många olika uttryck. Ibland beskrivs fyra faser av sorgeprocessen, de kan fortfarande se väldigt olika ut för olika människor.

Chockfas

Många upplever en enorm tomhetskänsla och overklighetskänsla efter att en närstående dött. Man brukar tala om en initial chockfas.

Reaktionsfas

Efter chockfasen börjar ofta känslor komma. De kan växla och kännas väldigt starkt. Det kan vara känslor som förtvivlan, ilska, förvirring, lättnad, ledsenhet, ensamhet och ångest.

Bearbetningsfas

Efterhand brukar man kunna sortera känslorna mer och se på det som hänt på ett lite annat sätt.

Nyorienteringsfas

Med tiden hittar de flesta ett sätt att förhålla sig till sorgen så att man kommer vidare i det dagliga livet utan att för den skull glömma bort vad som hänt.

Annons
Annons

Stöd i sorgen

Sorg är en individuell upplevelse, och det finns ingen mall för hur man ska sörja. Ofta pendlar man mellan de olika faserna. En del upplever fysiska besvär som huvudvärk, trötthet och förlorad matlust. Om känslorna känns ohanterbara och håller i sig kan man behöva samtalsstöd. Samtalskontakt kan erbjudas inom vården, i regel på vårdcentralen och man kan få stöd via kyrkan, se även 1177 och Svenska kyrkan.

En tid efter dödsfallet kan anhöriga erbjudas ett efterlevandesamtal. Syftet med samtalet mellan de anhöriga och de som hjälpt till är att summera och ta reda på om de anhöriga behöver vidare hjälp att bearbeta sorgen.

Den som är nära någon som sörjer kan betyda mycket genom att orka finnas där, stanna kvar, lyssna och hålla ut samt hjälpa till med praktiska göromål och dagliga aktiviteter.

Formaliteter

Den första tiden är det praktiska formaliteter som ska ordnas. Information om detta finns i broschyren Hur gör jag nu? och Ett stöd för minnet, att komma ihåg vid dödsfall som är utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Det kan vara bra att titta på materialet i god tid och tillsammans gå igenom det. Begravningar, bisättningar och urnnedsättningar regleras av Begravningslagen.

Det finns också särskilda regler för ekonomiskt stöd i samband med begravning. Kommunen kan ge information och förmedla hjälp om detta.

Information för efterlevande från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket finns på sidan: Efterlevandeguiden

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons