Fakta | Cancer

Efteråt


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sorg är reaktionen på en förlust av någon som varit viktig för oss. Att sörja är inget tillstånd. Det är en process som är nödvändig för att återupprätta psykisk balans.

Sorgens uttryck

Många anhöriga upplever en enorm tomhetskänsla efter det att den sjuka dött. De kämpar med känslor som de själva tycker är mer eller mindre acceptabla eller riktiga. Det kan vara känslor som förtvivlan, ilska, förvirring, lättnad, ledsenhet, ensamhet och ångest, för att nämna några. Sorg är en individuell upplevelse, och det finns inget recept på hur man ska sörja. Vissa säger att sorgen ger dem fysiska besvär som huvudvärk, trötthet och förlorad matlust. Det kan vara bra att veta att allt detta är normala reaktioner.

Formaliteter

Den första veckan efter dödsfallet händer det ofta mycket i familjen, vilket gör att man är upptagen hela tiden. Det är praktiska formaliteter som ska ordnas. Information om detta finns i broschyren Hur gör jag nu? som är utgiven av Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Några vårdcentraler, hemsjukvårdsenheter och sjukhus delar ut ett eget "efterlevandekuvert" med information till de anhöriga, som bland annat innehåller just den broschyren. Informationen kan också vara viktig för den som är allvarligt sjuk. Den kan innehålla upplysningar som är av betydelse för hur den döende själv vill att saker och ting ska göras. Den som är allvarligt sjuk kan uttrycka sina önskemål i ett livsarkiv eller liknande material.

Det kan därför vara bra att skaffa materialet i god tid och tillsammans gå igenom det. Begravningar, bisättningar och urnnedsättningar regleras av Begravningslagen.

Det finns också särskilda regler för ekonomiskt stöd i samband med begravning/bisättning. Socialtjänsten i kommunen kan ge information och förmedla hjälp om detta.

Annons
Annons

Hjälp i sorgen

Många hemsjukvårdsteam erbjuder anhöriga ett samtal cirka 6–8 veckor efter dödsfallet. Avsikten med samtalet är att summera och avsluta ett nära förhållande mellan den anhöriga och de som hjälpt till och ta reda på om de anhöriga behöver vidare hjälp att bearbeta sorgen.

De flesta stift i Sverige erbjuder anhöriga sorggrupper, och även en del föreningar erbjuder detta stöd. De anhöriga har olika behov. Vissa vill delta i sådana grupper, andra känner att de bearbetat sorgen under sjukdomstiden och är redo att gå vidare.

Sjuksköterskan eller kuratorn kan hänvisa de efterlevande till organisationer som hjälper dem vidare i sorgearbetet. Men oavsett vad de kan ha att erbjuda är det den sörjande själv som måste bära den tyngsta bördan. Att arbeta sig igenom sorgen och se framåt i livet är nästa stora uppgift för den som följt en av sina närmaste till livets slut.