Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Tydliga brister inom blodcancervården

Bara varannan person med blodcancersjukdomen myelom uppger att de har en skriftlig vård- eller behandlingsplan. Endast hälften har dessutom haft samma läkare genom hela sjukdomsprocessen. Det är några anmärkningsvärda resultat från upplysningskampanjen och patientundersökningen Blodcancer-koll.se från Netdoktor och Blodcancerförbundet.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2018-05-28 Uppdaterad den: 2020-01-30

Par håller om varandras händer
Annons

 

”Långt kvar till patientcentrerad vård för personer med myelom”


Myelom är en allvarlig form av blodcancer i benmärgen som innebär att skelettet gradvis bryts ned, och som ofta vållar svåra skelettsmärtor. Men trots detta visar patientundersökningen – där personer med myelom lämnat detaljerade upplysningar om sin sjukdom och den behandling de erbjuds – att hälso- och sjukvården inte är tillräckligt patientcentrerad.

Sjukdomen är kronisk och ställer krav på regelbunden läkemedelsbehandling och noggrann uppföljning av alla patienter. Men undersökningen visar att endast hälften fått träffa samma läkare. Och endast en tredjedel har tillgång till en kontaktsjuksköterska som de har kontinuerlig kontakt med.

Annons
Annons

– Patientundersökningen visar att hälso- och sjukvården har långt kvar till patientcentrerad vård för personer med myelom. När man har en så svår kronisk sjukdom är det oerhört viktigt att man har en patientansvarig läkare som följer hela sjukdomsförloppet, och att man har tillgång till en kontaktsjuksköterska, säger Lise-Lott Eriksson, ordförande för patientorganisationen Blodcancerförbundet.

”Ett liv före och ett annat liv efter ”

Syftet med Blodcancer-koll.se är att sprida mer kunskap om myelom. Kampanjen har främst vänt sig till de omkring 3 000 personer i Sverige som har sjukdomen, och deras anhöriga. De upplysningar de lämnat kan ge viktiga signaler om hur vården kan förbättras. Över tio procent av alla med myelom i landet, cirka 350 personer, har bidragit och även berättat med egna ord om hur det är att leva med myelom. En av deltagarna skriver:

”Ett liv före och ett annat liv efter diagnos och behandling. Allt påverkas och det tar tid att ställa om livet. I den processen har det saknats tillräckligt rehabiliteringsstöd.”

Många vittnar om svåra smärtor och att sjukdomen inverkar negativt på deras livskvalitet. Men trots detta är en stor majoritet av deltagarna nöjda eller mycket nöjda med den vård och behandling de erbjuds. Många sätter också sitt hopp till forskningen, på senare år har nya behandlingar forskats fram som ger möjlighet till längre överlevnad. 

En deltagare skriver:

Annons
Annons

”Att ha en obotlig sjukdom är tufft. Samtidigt händer det mycket positivt inom forskningen idag som ger hopp”, skriver en person som deltagit i undersökningen.

Några andra personer med myelom berättar:

”Efter behandlingen med stamcellstransplantation börjar livet gå vidare. Men ibland kommer det över mig som en våt filt att jag har en kronisk cancerdiagnos. Jag ser på livet som pågår runt omkring mig på ett annat sätt än tidigare.” 


”Då jag får behandling hela tiden begränsas livet mycket. Både på grund av tröttheten och besöken på sjukhuset varje vecka för behandling.”

”På sitt sätt skönt att få en diagnos. Hellre det än att gå och ha ont i ländrygg och bröstkorg och bli hänvisad till sjukgymnastik.”

”Det är som att leva med en tidsinställd bomb i kroppen.”

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Anhöriga berättar att de framför allt upplever en stor oro:

”Att leva med ett ständigt dödshot och samtidigt försöka låtsas att allt är normalt. Ständig rädsla för infektioner och väntan med ångest på nästa provsvar. Vanmakten och skräcken inför framtiden, behandlingar som slutar fungera och alternativen som blir färre och färre.”

”Det är att leva med en ständig oro. Varje gång något avviker från det vanliga, varje gång det är dags för en ny rutinkontroll. Jag är ständigt på vakt.”

”Oerhört tragiskt eftersom man vet att sjukdomen inte går att bota. Även ovissheten är jobbig. Det är oerhört tufft att se sin anhörige (min mamma i detta fall), behöva gå igenom allt som behandling av myelom medför.”

LÄS MER: Cancer i blodet – Staffans blogg blev bok 

Fakta om upplysningskampanjen och patientundersökningen

 • Upplysningskampanjen och patientundersökningen startade i maj 2017, och pågår fortfarande. I januari 2020 hade cirka 500 personer med myelom svarat på frågor om sin vård och behandling på hemsidan Blodcancer-koll.se
 • Över 50 procent fick diagnosen myelom inom en månad efter att de träffade en läkare första gången för sina myelomsymtom. Men många fick vänta i flera månader och en del i över ett år.
 • En tredjedel har uppgett att de har ständig tillgång till en kontaktsjuksköterska. Lika många svarar att de har kontakt med en kontaktsjuksköterska  ibland. Var fjärde svarar att de aldrig haft tillgång till en kontaktsjuksköterska.
 • Hälften av deltagarna har uppgett att de saknar skriftlig vård- eller behandlingsplan.
 • Drygt en tredjedel skulle föredra att få behandling i hemmet med stöd och instruktioner från vården, förutsatt att den medicinska effekten är likvärdig.
 • 75 procent skulle föredra behandling med tablett eller kapsel, framför behandling i form av dropp eller injektion.
 • Sammantaget ger deltagarna sjukvården ett mycket bra betyg. Närmare 90 procent har angett att de är mycket nöjda eller nöjda med den vård och behandling de får mot sin myelom. Endast 8 procent har angett att de är missnöjda.

Fakta om myelom

 • Myelom är en blodcancersjukdom i benmärgen. Cancercellerna sprids i benmärgen och bryter ned skelettet, vilket leder till skelettsmärtor som är den vanligaste symtomet på myelom.
 • Varje år insjuknar omkring 600 personer i Sverige i myelom, och drygt 3 000 personer lever med sjukdomen. Myelom är ovanligt före 40 års ålder, och de flesta är över 60 år när de får diagnosen. Myelom är något vanligare hos män än hos kvinnor.
 • Myelom behandlas oftast med kombinationer av olika läkemedel. Det finns flera olika typer av behandlingar och faktorer som ålder, allmäntillstånd och biverkningar vägs in vid val av behandling.
 • Vid myelom krävs livslång, regelbunden behandling och uppföljning. Patienternas livskvalitet påverkas av läkemedelseffekt, biverkningar, och om läkemedelsbehandlingar ges på sjukhus eller i hemmet.
 • Myelom kan i dag inte botas, men nya läkemedelsbehandlingar gör att många kan leva med sjukdomen med relativt god livskvalitet, och överlevnaden har ökat. I dag överlever hälften av patienterna under 65 år i minst sju år.

Om kampanjen

Med upplysningskampanjen Blodcancer-koll.se vill Netdoktor sprida kunskap om myelom, exempelvis hur diagnostik och behandling går till. Upplysningskampanjen vänder sig främst till personer med myelom, men även till anhöriga, vårdpersonal och allmänt intresserade. Kampanjen omfattar fem delar med tillhörande kunskapstest samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Blodcancer-koll.se är en upplysningskampanj från Netdoktor och Blodcancerförbundet, med ekonomiskt stöd av Takeda Pharma AB.

Netdoktor har utformat allt innehåll och ansvarar för alla delar inom upplysningskampanjen. Samtliga texter är granskade av Maria Strandberg, överläkare på hematologen vid medicinkliniken, Sundvalls sjukhus.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2020-04-28 10:42 (4 år sen)

  hej! Kvinna på 67 år, har hyperdiagnos från början, och fick jodbeh.1 gång o levaxin några veckor senare, har värk i kroppen, svag i benen, svettningar. frossa idag, illamående, viktnedgång, dålig matlust..anfådd..ingen ork.. är orolig jag kan ha nån sorts cancer igen har haft tjocktarmscancer tidigare,+op+ Cellgifter..men är orolig det kan vara myelom, eller nån annan cancer, blodcancer ?
  kan ni svara som har liten erfarenhet av detta?

 • Avatar Tidigare användare 2020-02-5 11:51 (4 år sen)

  Jag är 81 år, har haft mm i sju år och behandlats först med tabletter och sedan ett drygt år med Velcade, som gjort underverk! Inga smärtor, men ganska trött. Min m-komponent går ner till ensiffrigt efter en spruta i veckan under en behandlingsmånad!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.