Fakta | Lymfom

Hodgkinlymfom

Hodgkinlymfom är en typ av snabbväxande lymfom, som främst drabbar yngre personer, i tjugoårsåldern, men som också kan uppträda hos äldre. Totalt insjuknar ca 150 personer per år i Sverige med denna typ av lymfom.


Publicerad den: 2016-02-15
Författare: Mats Jerkeman, läkare vid onkologkliniken i Lund och regional patientprocessledare för cancerformen lymfom.

Annons

Lymfom är det gemensamma namnet för tumörer som utgår från kroppens immunsystem, från en typ av vita blodkroppar, lymfocyter. Knappt 2000 personer insjuknar i olika typer av lymfom i Sverige årligen, fördelat på ett 50-tal olika undergrupper. Vissa lymfomtyper är snabbväxande och kräver intensiv behandling, medan andra är långsamväxande, och behöver inte alltid behandlas över huvud taget.

Orsaker

Lymfom beror på ohämmad tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Vi vet inte mycket om vad som är orsaken till Hodgkinlymfom, men risken är något ökad hos patienter med släktingar som drabbas av lymfomsjukdom.

Symtom

Hodgkinlymfom visar sig ofta i form av förstorade lymfkörtlar på halsen, i armhålor eller ljumskar, men kan också ge upphov till tumörer i andra organ i kroppen. Patienter kan också få så kallade B-symtom: feber, viktnedgång och kraftiga nattsvettningar. Trötthet och klåda är andra vanliga symtom.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Diagnos

Ofta görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel. Målet är att få ut celler att bedöma i mikroskop. För att fastställa typen av lymfom, tas därefter oftast en lymfkörtel bort genom en mindre operation, för mer detaljerad undersökning av tumörcellernas egenskaper. Därutöver görs en allmän kroppsundersökning och röntgenundersökning av bröstkorg och buk (datortomografi), för att kartlägga sjukdomens utbredning före start av behandling. Oftast utförs också en isotopundersökning (PET), vilken i allmänhet kombineras med datortomografi.

Behandling av hodgkinlymfom

Hodgkinlymfom behandlas i allmänhet med en kombination av cytostatika, vilken ges i form av dropp. Om sjukdomen har begränsad utbredning ges dessutom strålbehandling. Vid återfall kan behandling ges med stamcellstransplantation eller med antikroppsbehandling, en form av målstyrd behandling.

Prognos

Prognosen vid Hodgkinlymfom har successivt förbättrats under de senaste årtiondena, och den stora majoriteten av patienterna botas från sjukdomen och kan leva ett helt normalt liv. Målsättningen är också att begränsa långtidsbiverkningar av behandlingen.

Annons
Annons