Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lymfom

Mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom är en typ av snabbväxande, eller högmalignt, lymfom, och som främst drabbar äldre personer, oftast män.


Uppdaterad den: 2022-09-08

Annons

Lymfom är det gemensamma namnet för tumörer som utgår från kroppens immunsystem, från en typ av vita blodkroppar, lymfocyter. Knappt 2000 personer insjuknar i olika typer av lymfom i Sverige årligen, fördelat på ett 50-tal olika undergrupper. Vissa lymfomtyper är snabbväxande och kräver intensiv behandling, medan andra är långsamväxande, och behöver inte alltid behandlas över huvud taget.

Orsaker till matcellslymfom

Lymfom beror på ohämmad tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Vi vet inte mycket om vad som är orsaken till mantelcellslymfom, men risken är något ökad hos patienter med släktingar som drabbas av lymfomsjukdom. Stigande ålder kan också ses som en riskfaktor, och de flesta av de 80 svenskar som får mantelcellslymfom per år är över 70 år.

Annons
Annons

Symtom vid mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom visar sig ofta i form av förstorade lymfkörtlar på halsen, i armhålor eller ljumskar, men kan också ge upphov till tumörer i andra organ i kroppen, särskilt i tarmslemhinnan. Patienter kan också få så kallade B-symtom: feber, viktnedgång och kraftiga nattsvettningar. Trötthet är också ett vanligt symtom.

Diagnos

Ibland görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel men om misstanken är stor tas lymfkörteln bort utan föregående finnålspunktion. Målet är att få ut vävnad att bedöma i mikroskop och därmed kunna fastställa typen av lymfom. Därutöver görs en allmän kroppsundersökning och röntgenundersökning av bröstkorg och buk (datortomografi eller PET/CT), för att kartlägga sjukdomens utbredning före start av behandling. Oftast tas också ett benmärgsprov för att se om det finns lymfomceller även där.

Annons
Annons

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. Enkäten omfattar diagnoserna Polycytemia vera (PV), Essentiell trombocytemi (ET) och Myelofibros (MF) - Svara på enkäten »

Behandling av mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom behandlas i allmänhet med en kombination av cytostatika och antikroppsbehandling, vilken ges i form av dropp. Yngre patienter, upp till 70 år, får dessutom behandling med stamcellstransplantation. En vanlig behandling till äldre patienter är en kombination av ett cytostatikum, bendamustin, och antikroppen rituximab. I enstaka fall kan sjukdomen behandlas med strålbehandling, och i vissa fall med stillsamt förlopp kan man avvakta med behandling till dess att symtom uppträder.

Prognos

Prognosen vid mantelcellslymfom har successivt förbättrats under de senaste årtiondena. Den intensiva behandlingen som ges till yngre förfaller kunna bota en del patienter men för majoriteten är det inte en botbar sjukdom. Med behandling kan dock de flesta patienter leva under lång tid efter att diagnosen ställts. Det finns också ett stort antal nya läkemedel under utveckling för behandling av mantelcellslymfom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.