Intresseområden sparade.
Fakta | Lymfom

Mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom är en typ av snabbväxande, eller högmalignt, lymfom, och som främst drabbar äldre personer, oftast män.


Uppdaterad den: 2016-02-15
Författare: Mats Jerkeman, läkare vid onkologkliniken i Lund och regional patientprocessledare för cancerformen lymfom.

Annons

Lymfom är det gemensamma namnet för tumörer som utgår från kroppens immunsystem, från en typ av vita blodkroppar, lymfocyter. Knappt 2000 personer insjuknar i olika typer av lymfom i Sverige årligen, fördelat på ett 50-tal olika undergrupper. Vissa lymfomtyper är snabbväxande och kräver intensiv behandling, medan andra är långsamväxande, och behöver inte alltid behandlas över huvud taget.

Orsaker till matcellslymfom

Lymfom beror på ohämmad tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Vi vet inte mycket om vad som är orsaken till mantelcellslymfom, men risken är något ökad hos patienter med släktingar som drabbas av lymfomsjukdom. Stigande ålder kan också ses som en riskfaktor, och de flesta av de 80 svenskar som får mantelcellslymfom per år är över 70 år.

Symtom vid mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom visar sig ofta i form av förstorade lymfkörtlar på halsen, i armhålor eller ljumskar, men kan också ge upphov till tumörer i andra organ i kroppen, särskilt i tarmslemhinnan. Patienter kan också få så kallade B-symtom: feber, viktnedgång och kraftiga nattsvettningar. Trötthet är också ett vanligt symtom.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Diagnos

Ofta görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel. Målet är att få ut celler att bedöma i mikroskop. För att fastställa typen av lymfom, tas därefter oftast en lymfkörtel bort genom en mindre operation, för mer detaljerad undersökning av tumörcellernas egenskaper. Därutöver görs en allmän kroppsundersökning och röntgenundersökning av bröstkorg och buk (datortomografi), för att kartlägga sjukdomens utbredning före start av behandling. Oftast tas också ett benmärgsprov för att se om det finns lymfomceller även där.

Behandling av mantelcellslymfom

Mantelcellslymfom behandlas i allmänhet med en kombination av cytostatika och antikroppsbehandling, vilken ges i form av dropp. Yngre patienter, upp till 65-70 år, får dessutom behandling med stamcellstransplantation. En vanlig behandling till äldre patienter är en kombination av ett cytostatikum, bendamustin, och antikroppen rituximab. I enstaka fall kan sjukdomen behandlas med strålbehandling, och i vissa fall med stillsamt förlopp kan man avvakta med behandling till dess att symtom uppträder.

Prognos

Prognosen vid mantelcellslymfom har successivt förbättrats under de senaste årtiondena, men fortfarande anses sjukdomen inte vara botbar. Med modern behandling kan dock de flesta patienter leva under lång tid efter att diagnosen ställts. Det finns också ett stort antal nya läkemedel under utveckling för behandling av mantelcellslymfom.

Annons
Annons