Fakta | Lymfom

Follikulärt lymfom

Vissa lymfomtyper är snabbväxande och kräver intensiv behandling, medan andra är långsamväxande, och behöver inte alltid behandlas över huvud taget. Follikulärt lymfom är en typ av långsamväxande, eller lågmalignt lymfom, och drabbar främst äldre. Follikulärt kallas det för att det i mikroskop ser ut som runda grupper av celler (folliklar).


Publicerad den: 2016-02-15
Författare: Mats Jerkeman, läkare vid onkologkliniken i Lund och regional patientprocessledare för cancerformen lymfom.

Annons

Lymfom är det gemensamma namnet för tumörer som utgår från kroppens immunsystem, från en typ av vita blodkroppar, lymfocyter. Knappt 2000 personer insjuknar i olika typer av lymfom i Sverige årligen, fördelat på ett 50-tal olika undergrupper.

Orsaker till follikulär lymfom

Lymfom beror på ohämmad tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Vi vet inte mycket om vad som är orsaken till lymfom, men risken är något ökad hos patienter med autoimmuna sjukdomar och hos patienter som får immunhämmande medicinering. Stigande ålder kan också ses som en riskfaktor, och de flesta av de 200 svenskar som får follikulärt lymfom per år är över 60 år.

Symtom

Follikulärt lymfom börjar ofta visa sig med att lymfkörtlarna på halsen, i armhålor eller ljumskar svullnar. Svullna lymfkörtlar i buken eller förstoring av mjälten kan ge bukbesvär. Trötthet är också ett vanligt symtom.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Diagnos

Ofta görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel. Målet är att få ut celler att bedöma i mikroskop. Ibland tas benmärgsprov för att se om det finns lymfomceller även där. För att fastställa typen av lymfom, tas därefter ofta en lymfkörtel bort kirurgiskt, för mer detaljerad undersökning av tumörcellernas egenskaper. Därutöver görs en allmän kroppsundersökning och röntgenundersökning av bröstkorg och buk (datortomografi), för att kartlägga sjukdomens utbredning före start av behandling.

Behandling av follikulärt lymfom

Follikulärt lymfom hör, tillsammans med övriga lymfom, till de tumörsjukdomar som inte behandlas med operation. En del av patienterna har bara förstorade lymfkörtlar på en enda lokal, och behandlas då med lokal strålbehandling. Man behöver heller inte alltid sätta in behandling omedelbart efter att ha ställt diagnos, sjukdomen kan vara så långsamväxande att det kan ta månader till år innan det blir nödvändigt. Det vanligaste då är behandling med målstyrd läkemedelsbehandling med en antikropp.

Vid svårare fall ges mer intensiv behandling med en kombination av cytostatika och antikropp. Även stamcellstransplantation kan komma ifråga vid svårbehandlade återfall i sjukdomen, men mest för patienter under 65 år.

Annons
Annons

Prognos

Prognosen vid follikulärt lymfom har successivt förbättrats och de flesta av patienterna med follikulärt lymfom idag dör inte i sin lymfomsjukdom. Den förväntade överlevnaden vid diagnos är ofta lång, trots att sjukdomen är svår att helt bota. Undantaget är om sjukdomen enbart förekommer på en lokal, då möjlighet finns till bot med strålbehandling.