Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Lymfom

Follikulärt lymfom

Vissa lymfomtyper är snabbväxande och kräver intensiv behandling, medan andra är långsamväxande, och behöver inte alltid behandlas över huvud taget. Follikulärt lymfom är en typ av långsamväxande, eller lågmalignt lymfom, och drabbar främst äldre. Follikulärt kallas det för att det i mikroskop ser ut som runda grupper av celler (folliklar).


Uppdaterad den: 2022-09-08
Författare: Mats Jerkeman, läkare vid onkologkliniken i Lund och regional patientprocessledare för cancerformen lymfom.
Uppdaterare: Hans Hagberg, Docent och överläkare, Onkologiska kliniken vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Annons

Lymfom är det gemensamma namnet för tumörer som utgår från kroppens immunsystem, från en typ av vita blodkroppar, lymfocyter. Knappt 2000 personer insjuknar i olika typer av lymfom i Sverige årligen, fördelat på ett 50-tal olika undergrupper.

Orsaker till follikulär lymfom

Lymfom beror på ohämmad tillväxt av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Vi vet inte mycket om vad som är orsaken till lymfom, men risken är något ökad hos patienter med autoimmuna sjukdomar och hos patienter som får immunhämmande medicinering. Stigande ålder kan också ses som en riskfaktor, och de flesta av de 200 svenskar som får follikulärt lymfom per år är över 60 år.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom

Follikulärt lymfom börjar ofta visa sig med att lymfkörtlarna på halsen, i armhålor eller ljumskar svullnar. Svullna lymfkörtlar i buken eller förstoring av mjälten kan ge bukbesvär. Allmänsymtom är ovanligt.

Diagnos

Ibland görs först en så kallad finnålspunktion av en förstorad lymfkörtel men om misstanken är stor tas lymfkörteln bort utan föregående finnålspunktion. Målet är att få ut vävnad att bedöma i mikroskop och därmed kunna fastställa typen av lymfom. Därutöver görs en allmän kroppsundersökning och röntgenundersökning av bröstkorg och buk (datortomografi eller PET/CT), för att kartlägga sjukdomens utbredning före start av behandling.

Behandling av follikulärt lymfom

Follikulärt lymfom hör, tillsammans med övriga lymfom, till de tumörsjukdomar som inte behandlas med operation. En del av patienterna har bara förstorade lymfkörtlar på en enda lokal, och behandlas då med lokal strålbehandling. Man behöver heller inte alltid sätta in behandling omedelbart efter att ha ställt diagnos, sjukdomen kan vara så långsamväxande att det kan ta månader till år innan det blir nödvändigt. Det vanligaste då är behandling med målstyrd läkemedelsbehandling med en antikropp.

Annons
Annons

Vid svårare fall ges mer intensiv behandling med en kombination av cytostatika och antikropp. Även stamcellstransplantation kan komma ifråga vid svårbehandlade återfall i sjukdomen, men mest för patienter under 65 år.

Prognos

Prognosen vid follikulärt lymfom har successivt förbättrats och de flesta av patienterna med follikulärt lymfom idag dör inte i sin lymfomsjukdom. Den förväntade överlevnaden vid diagnos är ofta lång, trots att sjukdomen är svår att helt bota. Undantaget är om sjukdomen enbart förekommer på en lokal, då möjlighet finns till bot med strålbehandling. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons