Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Lymfom

Rekommenderade vaccinationer för dig med mantelcellslymfom

Vid cancersjukdomen mantelcellslymfom kan man bli infektionskänslig, både av sjukdomen i sig och behandlingar. Att vaccinera sig är ett effektivt sätt att förebygga allvarlig sjukdom. Här kan du läsa om vilka vaccinationer som rekommenderas för dig med mantelcellslymfom. 


Publicerad den: 2024-01-29

Annons

Vaccin är ett viktigt och effektivt skydd för att förebygga smittsamma infektionssjukdomar, som exempelvis säsongsinfluensa, covid-19 och pneumokockinfektion. Vid mantelcellslymfom kan man bli extra känslig för infektioner och riskerar att bli allvarligt sjuk, därför är det viktigt att ta de vaccin som vården rekommenderar.

För bästa effekt bör man vaccinera sig tidigt i sjukdomsförloppet. Nedan kan du läsa om vilka vaccinationer som rekommenderas.

Annons
Annons

Vaccin mot influensa

Influensa är en inflammation i luftvägarna som orsakas av influensavirus. Influensa är vanligt under vintersäsongen och kallas ofta för säsongsinfluensa. Det är vanligt att snabbt känna sig sjuk vid influensa och typiska symtom är nedsatt allmäntillstånd, trötthet, feber, huvudvärk, hosta och muskel- och ledsmärtor. 

Du som har mantelcellslymfom rekommenderas att vaccineras mot influensa, eftersom du ingår i en riskgrupp som riskerar att bli allvarligt sjuk. Eftersom influensaviruset har stor förändringsförmåga, så uppträder en ny variant varje år. Detta leder till att vaccinet varje år måste skapas på nytt. 

Här kan du läsa mer om influensa 

Om du har fått eller får behandling med läkemedlet Rituximab är det viktigt att veta att vaccination mot influensa saknar effekt under 6 månader efter avslutad Rituximabbehandling. Du kan fråga din kontaktsjuksköterska eller läkare om när du bör ta vaccinet.

Annons
Annons

Lever du med en MPN-diagnos? Då vill vi bjuda in dig till att delta i en enkätundersökning. Enkäten omfattar diagnoserna Polycytemia vera (PV), Essentiell trombocytemi (ET) och Myelofibros (MF) - Svara på enkäten »

Vaccin mot covid-19 

Vanliga symtom vid covid-19 är feber, hosta, andningssvårigheter och trötthet. Det är även vanligt att få muskelvärk, halsont, snuva och luktbortfall. Allvarliga symtom drabbar främst äldre och personer med andra underliggande sjukdomar, som mantelcellslymfom.  

I och med den ökade risken att drabbas av allvarlig sjukdom rekommenderas alla med mantelcellslymfom att ta vaccin mot covid-19. Vaccin är det allra bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19.

Här kan du läsa mer om covid-19

Vaccin mot pneumokocker 

Penumocker är bakterier som främst finns i svalget och näsan. Bakterierna är den vanligaste orsaken till öroninflammation, bihåleinflammation och lunginflammation. Om man har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, som vid mantelcellslymfom, kan man bli svårt sjuk av en pneumokockinfektion. 

Det är bra att vaccinera sig mot pneumokocker om du nyligen har fått cellgiftsbehandling (cytostatika) eller annan behandling som försämrar immunförsvaret. 

Här kan du läsa mer om pneumokockvaccin

Närstående kan vaccinera sig som extra skydd 

Om man är närstående till någon som har mantelcellslymfom kan ma också vaccinera sig för att skydda den personen. Det minskar risken ytterligare för att den personen blir sjuk. Även små barn kan vaccineras. 

Du kan fråga din kontaktsjuksköterska eller läkare om övriga vaccinationer. Om du har genomgått en stamcellstransplantation ska du få ett särskilt vaccinationsschema.

 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

    Källor

  • RCC - https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/lymfom/vardprogram/nationellt-vardprogram-mantelcellslymfom.pdf
  • FHM - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-som-anvands-i-sverige/influensa/
  • FHM - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.