Fakta | Lungcancer

Fakta om lungcancer

Lungcancer utgör en grupp cancerformer som behandlas delvis olika. Lungcancer är resultatet av förändringar i någon av lungvävnadens olika celltyper. Förändringarna uppstår framförallt när cellerna utsätts för cancerframkallande ämnen.


Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterad den: 2013-09-17
Författare: Håkan Mellstedt, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Uppdaterare: Magnus Bäcklund, Överläkare inom onkologi vid Drottningmottagningen

Annons

Tobaksrök är lungornas främsta fiende och är huvudorsak till att antalet lungcancerfall i världen har ökat betydligt de senaste 50 åren. Lungcancer är världens vanligaste cancerform, men ligger ”bara” på femte plats i Sverige. De senaste 30 åren har antalet nya fall i Sverige minskat bland män, men fortsatt att öka bland kvinnor. För närvarande insjuknar totalt 3700 svenskar årligen.

Symtom

Lungcancer är en sjukdom som ofta kommer smygande. När symtom kommer är de ofta allmänna och ospecifika, som hosta, trötthet, aptitlöshet och viktförlust. Därför är sjukdomen ofta bortom bot när diagnosen ställs.

Diagnos

Diagnosen ställs vanligen med lungröntgen och/eller datortomografi. Dessa metoder kan kompletteras med bronkoskopi, då man tittar ner i luftstrupen och luftrören med ett instrument. Då kan man också ta cellprov. Oftast görs en undersökning av upphostningarna, där man letar efter cancerceller.

Annons
Annons

Behandling

Lungcancer behandlas med operation, strålbehandling eller cellgifter. Vid en operation tas cancertumören bort, tillsammans med en del av den sjuka lungan.

Goda råd

Även om sjukdomen ofta kommer smygande finns det symtom och tecken som bör leda till misstanke om lungcancer. Ju tidigare diagnosen ställs, desto större chans till framgångsrik behandling, precis som för andra cancerformer.

  • Om du hostar upp små klumpar av färskt blod, eller blodblandat slem, ska du söka läkare.
  • Om du får upprepade lunginflammationer eller inflammationer i luftrören (bronkit), och inte har haft någon tendens till lungsjukdom tidigare, är det ytterligare en orsak att vara uppmärksam.
  • Har du dålig aptit, känner dig omotiverat trött, går ofrivilligt ner i vikt eller känner dig uttalat andfådd bör du också söka läkare.
  • Du kan själv minska risken att utveckla lungcancer. Det råder inga tvivel om att tobaksrökning ökar risken. 90 procent av alla som utvecklar lungcancer är rökare.

Det är aldrig för sent att sluta röka

Det är aldrig för sent att sluta röka, eftersom det är den sammanlagda tiden som lungorna utsätts för rök som spelar störst roll för sjukdomens utveckling. Ju fler år som går utan rökning, desto större är chansen att du aldrig kommer att utveckla lungcancer.

Annons
Annons

Som nämnts är lungcancer världens vanligaste cancerform, men är ”bara” den femte vanligaste i Sverige. Det beror till stor del på att svenskar röker mindre än i många andra länder. Ändå är lungcancer den cancerform som orsakar flest dödsfall i Sverige, liksom i övriga världen.


Annons
Annons
Annons