Fråga doktorn

Fråga   Cancer

gist

Har en fråga om gist, gastrointestinal stromacellstumör. Det är en cancerform som många läkare har lite forskning på vad jag förstått, Har en familjemedlem som har denna cancersort. Han har haft den i lever och mage ett par gånger, men är det möjligt att den sprids till huvudet? Nu misstänks det det, men samtidigt har de aldrig hört talas om att det kan komma dit. Hur stor forskning finns det egentligen om gist, är den lika ovanlig som de säger?

Svar:

Gastrointesinal stroma cellstumör (GIST) är en mycket ovanlig tumörform. Den har sitt ursprung från celler i mag/tarmkanalen, kan finns från magsäcken ned till ändtarmen. Den kan sprida sig till olika organ inom bukhålan. Det är ovanligt att den finns utanför bukhålan.

Tidigare var kirurgi den enda behandlingsmetoden. Intensiv forskning försiggår på många håll för att bättre förstå uppkomstmekanismer kring sjukdomen. Detta har lett till utveckling av ett stort antal nya mediciner.

I dag används t ex imatinib (Glivec) och sunitinib (Sutent) som hämmar olika signalsystem inne in cancercellen för att behandla GIST. Vi kan förvänta oss en utveckling av ett stort antal nya mediciner vid GIST där prognosen högst avsevärt förbättras. Det finns nu också bevis för att efter kirurgi skall dessa typer av mediciner sättas in som underhållsbehandling för att förebygga återfall.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons