Fråga doktorn

Fråga   Cancer

Dysplastiska nevin

Hej! Jag har haft några sådana och brukar därför kolla mig 1 gång per år hos hudläkare. Bör man ta bort sådana eller vänta och se om något händer så man ej tar bort i onödan. Det verkar råda delade meningar om det? Hur snabbt växer hudcancer? Räcker kontroller 1 gång per år? När de flesta cancer falken dyker upp på kroppen dyker de upp som en nybildad leverfläck eller hur ser man detta?
Svar:
De med många nevi har en ökad risk att få melanom men melanomen uppstår ofta som en helt ny fläck även hos dessa. Det är inte meningsfullt att ta bort märken som inte är misstänkta. Det är bra att du får hjälp hos en läkare med kontroller, men din egen uppsikt avseende förändringar och nytillkomna märken, som du då skall söka för, är kanske ännu viktigare.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Ingen värk trots myelom - varför?

2018-04-20 | 13:14

av Maria Strandberg

Lymfon: Är trötthet och infektionskänslighet vanligt?

2018-04-20 | 13:33

av Maria Strandberg

Symtom på blodcancer?

2018-04-20 | 15:24

av Maria Strandberg

Kan man bli frisk från blodcancer?

2018-04-22 | 08:30

av Maria Strandberg

Myelofibros - Polycytemia Vera

2018-04-22 | 17:40

av Maria Strandberg

Myelom: Ska dra ut tand - hur länge ska man ha upphåll med dropp?

2018-04-24 | 09:54

av Maria Strandberg

Kan jag drabbas av myelom i framtiden?

2018-04-25 | 20:37

av Maria Strandberg

Fått diagnosen myelom - vågar jag ta TBE-vaccin?

2018-05-3 | 11:18

av Maria Strandberg

Cancer: Varför vården har blivit så konstigt i landet?

2018-05-2 | 22:19

av Maria Strandberg

Hur många typer av blodcancer finns det?

2018-05-2 | 17:02

av Maria Strandberg

Myelom: Vad betyder det att jag har en M- komponent av en annan typ än den jag blev sjuk av?

2018-05-2 | 21:51

av Maria Strandberg

Är leukemi ärfligt?

2018-05-2 | 21:25

av Maria Strandberg

Vanliga symtom vid blodcancer?

2018-05-2 | 16:53

av Maria Strandberg

Varningstecken Myelom?

2018-05-2 | 13:29

av Maria Strandberg

Hur stor chans är det att överleva akut leukemi?

2018-05-2 | 13:08

av Maria Strandberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons