Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Allergi

Latexallergi

Latexallergi är främst kopplat till användning av gummihandskar. Det kan ge handeksem och i sällsynta fall mer allvarliga reaktioner.


Uppdaterad den: 2024-02-26

Annons

Vad är latexallergi?

Latexallergi är en reaktion på proteiner som finns i latex (naturgummi).

Naturgummi utvinns från gummiträdet (Hevea brasiliensis). Det finns flera typer av syntetiskt latex, men de innehåller inte de proteiner som ger allergiska reaktioner.

Under 1980-talet ökade användningen av latexhandskar, framför allt bland vårdpersonal och då ökade också förekomsten av latex allergi. Med ökad medvetenhet om riskerna och användning av latexfria handskar har förekomsten minskat.

Annons
Annons

Symtom

Reaktionerna kan variera mycket i svårighetsgrad. Lindriga reaktioner kan vara hudrodnad, utslag, blåsor eller klåda. Mer allvarliga reaktioner kan vara rinnande näsa, nysningar, kliande ögon, halsbesvär och astma. I mycket sällsynta fall utvecklas anafylaktisk chock, något som främst sker hos personer som tidigare har haft svåra reaktioner.

Oftast kommer symtomen efter några minuter, men ibland dröjer reaktionen till flera timmar efter kontakt.

Orsak

Vid mer intensiv kontakt med latex ökar risken för att utveckla latexallergi. Det gäller särskilt personer som har genomgått upprepade kirurgiska ingrepp, till exempel personer som när de var barn hade ryggmärgsbråck.

Bland vårdpersonal är det särskilt de som arbetar i operationssalar eller på dialysavdelningar som har ökad risk. Det finns också ett samband mellan risken för latexallergi och hur länge man har arbetat i ett yrke där man utsätts för latex.

Allergiker har högre risk för latexallergi. Olika födoämnen kan korsreagera med latex. Det betyder att den som är allergisk mot bland annat avokado, banan, kiwi eller kastanj har risk för allergi även mot latex. Personer med andra typer av handeksem har också ökad risk för latexallergi.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien och symtom väcker ofta misstanke, men det är inte tillräckligt för att ställa en säker diagnos. 

De mest använda testerna för att utreda misstänkt latexallergi är hudpricktest och blodprov för att mäta specifikt IgE (allergiska antikroppar) mot latex. Hudpricktest är den metod som är känsligast, och den som rekommenderas.

Behandling av latexallergi

Den som har latexallergi kan minska risken genom att undvika direktkontakt med latex, till exempel genom att sluta använda latexhandskar. Även andra naturliga gummiprodukter kan utlösa allergi och direktkontakt med sådana produkter bör undvikas. Dessutom kan olika födoämnen korsreagera med latex. Tänk därför på att avokado, banan, kiwi, kastanj kan öka tendensen till latexallergi.

Det allergiska kontakteksemet behandlas på vanligt sätt med insmörjning med kortisonkrämer och mjukgörande krämer.

Prognos

Symtomen på latexallergi går snabbt tillbaka när kontakten med latex upphör, men antikropparna (specifikt IgE mot latex) kan vara förhöjda i mer än fem år efter senaste kontakt. Det betyder att om man på nytt utsätts för latex är risken hög för att allergin återkommer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.