Fakta | Matallergi

Vilka symtom ger celiaki?

Typiska symtom vid celiaki (glutenintolerans) är täta tarmtömningar med lös avföring, magsmärtor, viktminskning och kraftlöshet. Många är sjuka i flera år innan de får diagnosen.

Uppdaterad den: 2013-01-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vilka besvär kan celiaki ge?

Celiaki kan ta sig uttryck på många olika sätt. Typiska symtom är täta tarmtömningar med lös avföring. Avföringen är ofta riklig, gråvit och illaluktande. Magsmärtor, gasbildning, viktminskning och kraftlöshet är andra symtom. I några fall visar magbesvären sig i form av förstoppning. Barn med celiaki kan växa dåligt och vara påverkade i humöret. Tillståndet kan också ge vaga och lindriga symtom. Vuxna har ofta besvär i många år innan diagnosen ställs.

Diarré kan utlösas av andra sjukdomar, som akuta infektioner, särskilt mag- och tarminfektioner, eller bero på inflammatoriska tillstånd i tjocktarmen. Många har emellertid fått diagnosen celiaki utan att någonsin ha haft besvär med diarré eller andra symtom från tarmen. Många av dessa har fått höra att de inte kan ha celiaki därför att de inte har diarré. Idag tror vi att bara hälften av dem som har oupptäckt celiaki har diarré.

Eftersom tarmluddet är förstört, kan upptaget av vissa näringsämnen minska. Detta gäller bland annat fettämnen och fettlösliga vitaminer, kalcium, järn och vitaminerna folsyra och B12. Tillskott av järn har oftast endast liten effekt innan man har fått rätt diagnos ställd och börjat med glutenfri kost.

Annons
Annons

När upptaget av näringsämnen är nedsatt kan bristtillstånd uppstå. Brist på fettlösliga vitaminer kan till exempel ge försämrad mörkersyn och benskörhet (osteoporos). Även kalciumbrist kan efter lång tid ge benskörhet. Järnbrist och brist på folsyra och B12-vitamin kan ge lågt blodvärde (anemi), vilket ger symtom i form av kraftlöshet och nedsatt prestationsförmåga. Långvarig brist på folsyra och B12-vitamin kan också ge nervskador, vilket kan visa sig som minnesproblem eller osäkra rörelser.

Påfallande trötthet, benskörhet och magsmärtor är alltihop tecken som kan bero på celiaki. Vantrivsel och utebliven viktökning, och till och med viktminskning, är vanligare hos småbarn och spädbarn. Äldre barn kan växa dåligt.

Vilka andra tillstånd kan likna celiaki?

Eftersom celiaki ofta ger oklara, vaga besvär, är det inte alltid lätt att ställa diagnosen. Det finns flera tillstånd som kan ge samma symtom, och ofta görs en rad undersökningar innan man har klarlagt att det är just celiaki som är orsaken.

Annons
Annons

Matintolerans kan ge många av de symtom som celiaki orsakar.

Mjölkallergi och laktosintolerans kan ge liknande besvär.

Andra tillstånd som kan orsaka lös avföring, magsmärtor och kraftlöshet är kroniska inflammationer i bukspottkörteln (kronisk pankreatit) och så kallade inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös kolit). Även cystisk fibros och vissa tarminfektioner kan ge liknande problem.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons