Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Matallergi

Vilka symtom ger celiaki?

Typiska symtom vid celiaki (glutenintolerans) är diarré, viktminskning och minskad tillväxt. De allra flesta har dock inga sådana typiska symtom och därför kan många ha sjukdomen utan att veta om det.


Uppdaterad den: 2019-07-18

celiaki
Annons

Vilka besvär kan celiaki ge?

Celiaki kan ta sig uttryck på många olika sätt men det allra vanligaste är att sjukdomen inte ger några symtom alls. Typiska symtom på celiaki är långvarig diarré, viktnedgång och försämrad tillväxt hos barn och ungdomar. Man har dock sett att sådana typiska symtom är sällsynta.

Hos små barn kan viktförlust, uppsvullen buk, diarré eller förstoppning vara tecken på celiaki. De kan också ha smärtor i magen, kräkningar och vara lätt irriterade. Näringsbrist kan uppstå och yttra sig genom dålig aptit och dålig kontakt med omvärlden. Äldre barn och ungdomar kan i stället ha dålig längdtillväxt, trötthet, psykiska besvär, sedan pubertet och utebliven menstruation. 

Hos vuxna är tecken på näringsbrist vanligast: kraftlöshet och trötthet. Dessutom kan en huvudvärk, uppsvullen mage, förstoppning och magsmärtor vara uttryck för celiaki. Hudsjukdomen dermatitis herpetiformis förekommer hos vissa personer med celiaki och ger små blåser i huden som kliar. Till följd av näringsbrist kan nedsatt fertilitet, munblåsor och neurologiska symtom uppstå. Benskörhet, som inte ger några symtom men ger ökad risk för benbrott, är vanligare hos patienter med celiaki. 

Om man upptäcker en brist på järn, vitamin B12 eller folsyra utan att man har en rimlig förklaring så kan celiaki vara orsaken. 

Annons
Annons

Vilka andra tillstånd kan likna celiaki?

Eftersom celiaki ofta ger oklara, vaga, diffusa besvär, är det inte alltid lätt att ställa diagnosen. Det kan också vara svårt att bedöma om det är befogat att ta prover för tillståndet eftersom symtomen är så pass vanliga och ofta har en annan förklaring än celiaki. En allmän screening (befolkningsundersökning) för celiaki rekommenderas inte.

Det finns flera tillstånd som kan ge liknande symtom, och ofta görs en rad undersökningar innan man har klarlagt att det är just celiaki som är orsaken. Födoämnesallergi kan ge många av de symtom som celiaki orsakar. Mjölkproteinallergi och laktosintolerans kan ge liknande besvär. I regel finns här en tydlig relation mellan intag av det misstänkta ämnet och besvär. 

Andra tillstånd som kan orsaka lös avföring, magsmärtor och kraftlöshet är så kallade inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom och ulcerös kolit) och kroniska inflammationer i bukspottkörteln (kronisk pankreatit). Sjukdomar i sköldkörteln som påverkar nivån av sköldkörtelhormoner och andra orsaker till lågt blodvärde (anemi) kan också ge trötthet och kraftlöshet. Även cystisk fibros och vissa tarminfektioner kan ge liknande problem.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons