Fakta | Matallergi

Olika former av födoämnesöverkänslighet

Man kan vara allergiskt mot många olika födoämnen, några vanliga är nötter, fisk och skaldjur, ägg, komjölk, soja, gluten och laktos.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna

Annons

Nötter

Jordnöt och sojaböna tillhör båda gruppen ärtväxter och utgör de starkaste födoämnesallergenen. Allergi mot dessa förekommer hos både vuxna och barn och eftersom
symtomen kan komma ifrån luftvägarna kan reaktionerna bli mycket allvarliga. De som upplever andningssvårigheter i samband med intag av nötter behöver ofta snabbt komma i kontakt med sjukvården. Andra reagerar inte mer än med klåda i mun och svalg. Prognosen för att allergi mot jordnöt eller sojaböna ska gå över i vuxen ålder är sämre än för andra födoämnesallergier. Många nötallergiker är också känsliga mot vissa frukter&nbsppå grund av&nbspatt de korsreagerar.

Fisk och skaldjur

Ofta är det små barn som reagerar när de äter fisk. Reaktionerna är ofta kraftiga, men trots detta är prognosen god för att allergin ska gå över i vuxen ålder. Riktigt känsliga personer kan reagera när de äter kyckling som fötts upp på fiskfoder eller på bara lukten av fisk. En del reagerar på vissa fisksorter (torsk, strömming), men inte andra (lax, ål). Äldre barn och vuxna är sällan känsliga mot fisk, däremot är dessa grupper mer reaktionsbenägna vid intag av skaldjur.

Ägg

Hos de som inte tål ägg är det vanligen det protein som finns i äggvitan som gör att reaktionen uppstår. Symtomen är ofta hudutslag eller mag-tarmbesvär. Ägg-allergi är vanligt förekommande hos små barn och försvinner ofta med åldern.

Annons
Annons

En del barn tål ägg i tillagad form, men reagerar på råa ägg, t ex i kaksmet.&nbsp

Komjölk

Mjölk kan ses både som en allergi och en intolerans eftersom kroppen dels kan bilda antikroppar mot mjölkprotein, och dels ha brist på enzymet laktas. Vanliga symtom är diarr&eacute och magsmärtor. Överkänslighet mot komjölksprotein innebär oftast att mjölk och mjölkprodukter helt måste undvikas. I dessa fall bör någon typ av mjölkersättning användas. Enligt prognosen kan barnet ofta introducera mjölk igen vid 3-4 års ålder.

Soja

Soja används allt mer i våra livsmedel och har medfört att allergierna mot soja har ökat. Framför allt förekommer soja i vegetariska livsmedel som utbyte mot kött, t ex sojakorv, sojabiff. De som reagerar på jordnöt känner ofta även besvär av soja eftersom de tillhör samma släkte. Även soja är ett starkt allergen och kan ge allvarliga symtom.

Annons
Annons

Gluten

Vid glutenintolerans (även kallat celiaki) förstörs tunntarmens slemhinna vid konsumtion av gluteninnehållande livsmedel. Gluten är ett protein och återfinns i vete, korn, havre och råg. Behandlingen består av en kost helt fri från gluten. På senare år har forskning visat att glutenintoleranta kan tillåtas äta havre efter att ha rådgjort med sin läkare. Vid glutenintolerans är immunförsvaret aktiverat, trots detta kallas det inte allergi. Några av symtomen av obehandlad glutenintolerans är låg vikt, anemi och återkommande mag-tarmproblem.&nbsp&nbsp

Laktos

Laktosintolerans beror på brist av enzymet laktas som sitter i tunntarmens vägg. Avsaknaden av enzymet resulterar i att mjölksocker (laktos) inte kan brytas ned utan passerar ospjälkat genom tarmen. Detta medför symtom från mag- tarmkanalen i form av gaser, magknip och diarr&eacute.


Annons
Annons
Annons