Forum Allergi


Forumtråd: Svullen i halsen efter ventoline?

Jag har precis börjat behandla min astma. I söndags när jag tog två doser ventoline (diskus), blev jag som svullen i halsen och kände som hur adamsäpplet klickade mot halsen. En obehaglig känsla som återkom idag. Vad kan det här bero på? Och vad gör man för att åtgärda problemet?

Ojdå, låter inte bra! Du läste väl genom hela bipackssedeln innna du började tamedicin? Läs om de biverkningar som står i patient-Fass, http://www.fass.se och kontakta din läkare/akuten är väl de enda råd jag kommer på. Menar du att halsen svullar på insidan eller utsidan? Menar du svullnad av svalg skall du sluta ta medicinen och kontakta vården omedelbart efter de råd jag kan läsa mig till. Ventoline finns i olika former som t ex Diskus där man andas in medicinen. "Ventoline Diskus verkar på luftrören, så att luftrören vidgas och luftpassagen underlättas. Ventoline Diskus ska användas för att lindra akuta besvär." Det står också en varning : "Sluta att ta Ventoline och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg svårigheter att svälja nässelutslag och andningssvårigheter" Och här biverkningar enligt FASS: Vilka biverkningar kan läkemedlet ge? Biverkningar indelas i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100), sällsynta (färre än 1 person av 1000) och mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000). Vanliga: Darrningar. Ökad hjärtfrekvens. Huvudvärk. Muskelkramp. Mindre vanliga: Hjärtklappning. Irritation i munhåla och svalg. Sällsynta: Minskad kaliumhalt i blodet. Utvidgning av ytliga blodkärl som kan ge rodnad och värmekänsla i huden. Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, t ex klåda och hudutslag (nässelfeber) svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg (s k angioödem), kramp i luftrören, blodtrycksfall. Överaktivitet och sömnstörningar. Oregelbunden hjärtrytm. Så du har kanske haft oturen och ha drabbats av mycket sällsynta biverkningar? Men behöver du sluta med just Ventoline finns det andra verksamma mediciner som du förhoppningsvis tål utan problem! Hälsningar Leenu, som är akut dålig i astma just nu men tål medicinerna som tur är.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons