Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Johannesört

Johannesört är en buskig perenn med många gula blommor. Den växer vilt i stora delar av Europa och USA och har använts som läkeväxt sedan medeltiden. Historiskt har växten använts vid nervösa besvär och har idag en omfattande användning som milt antidepressivum.


Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

 

Traditionellt använd vid lätt nedstämdhet och vid lindrig oro samt vid tillfälliga insomningsbesvär. Den humörshöjande effekten beskrivs som en minskning av symptom som till exempel&nbspnedstämdhet, hjälplöshet, hopplöshet, ångest och utmattning. Godkännanden baseras på litteraturuppgifter om den traditionella användningen. Effekt av johannesört vid mild till måttlig depression har dock även visats i flera publicerade kliniska studier.

Biverkningar

Biverkningar som rapporterats är magbesvär och allergiska reaktioner. Johannesört kan även öka känsligheten mot solljus, främst hos ljushyade. Johannesört kan påverka effekten av flera läkemedel, till exempel&nbspp-piller, blodförtunnande medel, HIV-läkemedel, vissa läkemedel mot astma och lungsjukdomar. Trafikvarning - Behandling med johannesört kan ge sänkt reaktionsförmåga.

Annons
Annons

Rekommenderas inte vid svår depression

Johannesört rekommenderas ej för svår depression eller tillsammans med andra antidepressiva läkemedel. Om symptomen försvåras efter att man påbörjat behandling med johannesört bör läkare kontaktas.

För kombinationspreparat som även innehåller vänderot (valeriana) är det denna växt som bedöms stå för större delen av effekten.

Johannesört finns i Calmigen&reg, Echinova&reg, Esbericum&reg, Hypermin&reg, Kira&reg, Movina&reg, Neurokan&reg samt i kombinationspreparaen Hyperiforce&reg (johannesört + citronmeliss + humle), Lugn och Ro&reg (johannesört + vänderot + citronmeliss + humle + passionsblomma), Nocturne&reg (johannesört + kamomill + vänderot).

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.