Fakta | Smärta

Indelning av smärta

För att förklara och veta hur smärta ska behandlas kan den delas upp efter hur den uppkommer.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

 1. Nociceptiv smärta kommer från nociceptorerna, det vill säga&nbspde ”vanliga” smärtreceptorerna och är en vävnadssmärta som är väl kartlagd. Den smärtan förmedlas av smärtsignaler i A-delta och C-nervfibrer.

  A-deltafibrer är grova fibrer som är beklädda med ett äggviteämne, myelin, som gör att nervsignalen går fortare framåt. A-deltafibrer är tjockare än C-fibrerna som helt saknar myelin. Därför går C-fibrernas signaler långsammare. A-delta förmedlar omedelbar smärta, medan C-fibrerna ger en mer dovt molande smärta.

  A-betanerver tar emot signaler från bland annat beröring och tryck och det viktiga är att signaler genom stimulering av dessa nerver kan blockera smärtsignaler i ryggmärgens bakhorn så att smärtan inte får fritt fram.

  Portmekanismen är en viktig princip vid smärtblockering. När någon slår sig och exempelvis får ett hudsår aktiveras A-delta och C-fibrerna och smärta uppkommer. Beröringssignalerna, A-betafibrerna, kan aktiveras (genom olika former av hudstimulering) och konkurrerar med smärtfibrerna i ryggmärgens bakhorn om att få komma in. Man skulle kunna säga att det i ryggmärgens bakhorn är ”trångt” och bara en viss mängd signaler får plats att passera. Beröring kan på så sätt tränga undan smärtsignalerna och minska upplevelsen av sårsmärtan. All beröring minskar smärta, därför har man mer ont när man ligger still och inte gör någonting eftersom smärtsignalerna har fritt tillträde utan konkurrens till ”porten” i ryggmärgens bakhorn.
 2. Neurogen smärta uppkommer genom skada eller sjukdom i nerverna eller då kroppens nervsystem inte fungerar som det ska. Skadan kan finnas i det perifera nervsystemet, de nervtrådar som går ända ut i fingrarna eller i det centrala nervsystemet, ryggmärgen eller hjärnan. Den här smärtan upplevs ofta som brännande, stickande, domnande eller blixtrande.
 3. &nbspNär orsaken till smärtan är okänd kallas den för idiopatisk. Kunskap om att långvarig och utbredd smärta uppkommer och förmedlas i centrala nervsystemet är relativt ny och innebär att många personer med sådan smärta tidigare klassats som.
 4. Ny forskning talar för att personer med fibromyalgi och annan långvarig smärta med stor utbreddning och ökad tryckkänslighet har en centralt störd smärtreglering, vilket nu föreslås bilda en egen klinisk smärtgrupp.
 5. Den femte smärtklassningen är den psykogena smärtan. Den här typen kan uppstå vid allvarlig och grav psykisk sjukdom och är ovanlig och ska inte användas i onödan. Speciellt som den går att förväxla med psykologiska reaktioner som oro, ångest eller rädsla, vilka är vanliga i anslutning till all långvarig smärta.

Annons
Annons
Annons