Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Muskelsmärtor i nacken, nackmyalgi

Nacksmärtor är vanligt och beror i de flesta fall på muskelsmärta, så kallad nackmyalgi. Nackmyalgi är helt ofarligt och går oftast över av sig själv. Hos en del personer har det dock en tendens att bli långvarigt eller komma tillbaka, och kan orsaka mycket besvär.


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Vad är nackmyalgi?

Nackmyalgi är smärtor i nacken där det inte finns andra orsaker än spända och smärtande muskler.

Det är ett mycket vanligt och helt ofarligt tillstånd men kan vara besvärligt och återkommande i vissa fall.

Annons
Annons

Symtom

Smärtorna kommer från musklerna i nacken, Vid psykiska påfrestningar, eller vid stress och ansträngningar i det dagliga livet, är det vanligt att man spänner musklerna i nacken och drar upp axlarna. Om musklerna ofta eller hela tiden, är mer spända än vanligt, kommer detta så småningom att leda till smärta och stelhet i musklerna.

När nackmusklerna är spända, kan detta också leda till belastning av senfästena, där musklerna fäster till benet. Nackmusklerna fäster till nackkotorna, och i benet i bakre delen av skallen i den så kallade nackrosetten. Spända nackmuskler kan också leda till huvudvärk och ibland stråla ner mot axlar och armar. 

Smärtan brukar vara diffus, brännande eller molande, oftast på båda sidorna av nacken ochoch kan leda till huvudvärk.

Diagnos

Symtomen är vanligen mycket typiska med en stel och spänd nackevid undersökning av muskler och muskelfästen i nacken vid undersökning av muskler och muskelfästen i nacken.

Huvudvärken känns oftast som tryckande nacksmärtor och som om man har ett åtstramat band runt pannan, så kallad nackhuvudvärk eller spänningshuvudvärk. 

Vid undersökning är nackmusklerna spända, det kan finnas små muskelknutor, och patienten upplever smärtor och ömhet när läkaren undersöker muskler och senfästen.

Ytterligare utredning kan ibland göras för att utesluta andra sjukdomar men ingen provtagning eller bilddiagnostisk undersökning behövs för påvisa nackmyalgin. En röntgenundersökning eller magnetkameraundersökning behövs därför i regel inte.

Annons
Annons

Behandling

Det finns ingen snabb eller enkel behandling för nackmyalgi. Genom att kartlägga det som troligen är orsaken till problemet och åtgärda detta kan man oftast minska symtomen. Det är bra att försöka fortsätta med dagliga aktiviteter och att röra på sig, i vissa fall kan fysioterapi vara bra både för träning och avspänning. Om det finns stress, oro och nedstämdhet kan samtalsterapi och eventuellt läkemedel.

Vid långvarig smärta används ibland låg dos av så kallat tricykliskt antidepressivt läkemedel, till exempel amitryptilin, för att minska smärta och förbättra sömn.

Läkemedel har generellt mycket liten effekt vid muskelsmärtor, i vissa fall kan det vara aktuellt att använda smärtstillande läkemedel under kortare perioder.

Vad kan man göra själv?

Det är bra att vara fysiskt aktiv. För att förebygga besvär är det bra att undvika ensidiga arbetsställningar och att avbryta emellanåt och göra något annat, eventuellt att ta tid att ibland töja och sträcka på sig i några sekunder/minuter. Stress och andra förhållanden i livssituationen som bidrar till att man spänner sig bör identifieras och om möjligt åtgärdas.

Prognos

Nackmyalgi är ofarligt och oftast övergående. Hos en del individer har det en tendens att återkomma och kan i vissa fall bli långvarigt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.