Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunktsyndrom

Intensiv eller långvarig belastning av en muskel kan leda till små skador med ömhet och stelhet i muskeln samt ibland ömma muskelknutor. Tryck på muskeln ger ökad smärta. Behandlingen går främst ut på att inte utsätta muskeln för ytterligare belastning.


Publicerad den: 2021-03-30

Annons

Vad är myofasciellt smärtsyndrom eller triggerpunktsyndrom?

Myofasciellt smärtsyndrom är det professionella namnet på ett tillstånd med långvarig smärta i en muskel och närliggande strukturer. Ett annat namn för tillståndet är triggerpunktsyndrom.

Myofasciellt smärtsyndrom är inte ett enhetligt eller väldefinierat tillstånd och termen används på olika sätt bland yrkesgrupper inom medicin. Det finns dock några gemensamma drag som de flesta är överens om. Tillståndet kännetecknas av långvarig smärta i muskulaturen och både muskler och närliggande strukturer känns ofta strama. Det är också vanligt att smärtan utlöses av tryck på särskilda platser, så kallade triggerpunkter. Smärtan kan stråla ut mot andra områden när man trycker på en sådan triggerpunkt, så kallad refererad smärta.

De allra flesta har upplevt myofasciell smärta men det är först när symtomen varar i över tre månader som det kallas för myofasciellt smärtsyndrom. Det är inte helt klarlagt hur vanligt myofasciellt smärtsyndrom är. Forskare antar att det är ett vanligt tillstånd.  

Annons
Annons

Symtom

Myofasciellt smärtsyndrom brukar börja med att en muskel börjar bli öm. De flesta upplever det som en värkande smärta som förvärras med aktiv användning av muskeln. Smärtan ökar när man trycker på muskeln och kan då stråla ut mot andra områden. Det kan yttre sig som smärta i nacken, eventuellt med åtföljande spänningshuvudvärk. Det kan också ta sig uttryck i axelsmärtor, ryggsmärtor, bäckensmärtor eller smärtor i bröstområdet.

Långvarig smärta kan leda till dålig sömn, ångest, utmattningskänsla eller depressiva symtom. Sådana sjukdomar kan också hjälpa till att utlösa eller förvärra smärta.

Om man är medveten om vad som utlöser smärtorna kan man ibland undvika den utlösande faktorn för att minska smärtorna. 

Orsak

Orsaken är i de flesta fall långvarig, upprepad och ensidig användning av en muskel. Det leder i sin tur till små skador i muskelfibrer med utveckling av inflammation eller irritation i muskeln. Ihållande muskelspänning kan också leda till sådana skador.

Mindre skador på en muskel brukar kunna läka ut under viloperioder, men vid långvarig belastning kan det uppstå mer svårläkta skador. När smärtan finns dagligen kan det snabbt leda till en ond cirkel av muskelspänning och olämplig muskelanvändning som ytterligare förvärrar smärtorna.

Det finns likheter mellan myofasciellt smärtsyndrom och fibromyalgi. Myofasciellt smärtsyndrom är dock begränsat till en muskel eller muskelgrupp medan det vid fibromyalgi finns symmetrisk och utbredd smärta i en stor del av kroppen.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av symtomen och genom en enkel undersökning där man bekräftar de ömma punkterna. Ibland kan man fylla i en smärtteckning för att kunna skilja tillståndet från andra smärttillstånd. 

Det finns inga prover eller bilddiagnostiska metoder som behövs vid misstanke om myofasciellt smärtsyndrom. 

Behandling av myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunktsyndrom

Den viktigaste behandlingen är att försöka ta reda på vad som har utlöst problemet och sedan ta bort orsaken. Målet är att undvika överbelastning av den ömma muskeln. Det kan åstadkommas genom att göra en uppgift på ett annat sätt, ändra sättet man arbetar på eller eventuellt sluta med den utlösande aktiviteten helt.  

Det finns ingen behandling som kan hjälpa alla och den vetenskapliga dokumentationen för nytta av en enskild behandlingsmetod är liten. Därför används ett stort antal olika behandlingsformer som kan hjälpa:

  • Självträning med stretchövningar, graderad styrketräning och allmän träning för att förbättra blodcirkulationen rekommenderas alltid. Många gånger kan en fysioterapeut hjälpa till med ett lämpligt träningsupplägg.
  • Vissa yrken använder behandlingar med tunna nålar. Så kallad "dry needling" betyder att man sticker tunna nålar i de ömma punkterna. Klassisk akupunktur används också. Injektion med lokalbedövning eller saltlösning i de ömma punkterna kan också prövas. 
  • Smärtstillande medel kan vara till hjälp under korta perioder med mycket smärta. Paracetamol bör prövas i första hand då risken för biverkningar är mycket liten. Inflammationsdämpande läkemedel såsom ibuprofen eller naproxen kan också prövas. Amitriptylin, ett läkemedel som också används vid depression, kan tas i små doser till kvällen för att minska känsligheten av nervändarna.  Beroendeframkallande såsom morfin eller oxikodon bör undvikas.

Prognos

Kortvarig myofasciell smärta brukar snabbt gå över om orsaken tas bort. Även vid långvarig smärta är prognosen god, särskilt om behandlingen börjar tidigt i förloppet. Det är bra att komma ihåg att tillståndet är ofarligt och de flesta blir smärtfria med tiden.

Myofasciellt smärtsyndrom kan, precis som andra former av långvarig smärta, leda till olika negativa konsekvenser såsom sämre sömn, depressiva känslor, påverkan på socialt liv och nedsatt arbetsförmåga. För att minska risken för dessa negativa konsekvenser är det viktigt att förbli fysisk aktiv och ha tidig kontakt med olika aktörer. För personer som arbetar är god kontakt med arbetsgivaren viktigt.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer

  • Smärta
  • Fibromyalgi
  • Myofasciellt smärtsyndrom – till vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.