Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fraktur i båtbenet (skafoideum)

Fraktur i båtbenet kan ibland kräva långvarig behandling för att undvika varaktiga skador.


Uppdaterad den: 2019-06-26

Annons

Vad är fraktur i båtbenet?

Fraktur i båtbenet, skafoideumfraktur

Båtbenet, som också kallas skafoideum, är ett av handlovsbenen. Frakturer i båtbenet kan uppstå vid fall där man försöker ta emot sig med handen och armen är utsträckt.

Båtbensfrakturer utgör 60–90 % av alla frakturer i handloven. Ofta drabbas yngre personer, vanligen män i åldern 15–30 år.  Frakturerna är sällsynta hos barn och äldre personer på grund av den relativa svagheten i den nedre delen av strålbenet (radius) jämfört med båtbenet i dessa åldersgrupper.

Annons
Annons

Symtom

Efter skadan uppstår snabbt ömhet och smärtor i handloven. Man kan uppleva en djup, vag smärta på den sida av handleden där tummen sitter. Smärtan kan förvärras av att man griper med handen. Ofta finns ingen svullnad men det kan blöda lite i vävnaden så att man blir blå på skadestället efter några dagar.

Orsak

Vanligtvis får man en fraktur i båtbenet efter fall på utsträckt arm med öppen hand eller slag mot tumsidan av handloven. Frakturen kan också uppstå om handen böjs kraftigt bakåt, exempelvis vid träff av hård boll. Det är också en vanlig skada vid boxning.

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren får misstankar om tillståndet både på grund av hur skadan uppstått, smärtorna och fynden som görs vid undersökningen. Ett typiskt tecken är att det gör ont när man trycker i "snusgropen" vid tummens bas. Röntgen kan bekräfta frakturen.

Ibland syns inte frakturen på röntgen vid den första undersökningen. Om misstanken om fraktur är stor läggs ett gips och man blir ombedd att komma tillbaka efter en till två veckor för kontroll. Gipset tas då bort och nya röntgenbilder tas. Vid denna tidpunkt är det större möjlighet att en eventuell fraktur syns på röntgen. I vissa fall krävs en magnetkameraundersökning för att avslöja frakturen.

Det är viktigt att tidigt upptäcka fraktur i båtbenet eftersom fördröjd diagnos kan ge komplikationer.

Behandling

Om inga stora förskjutningar i frakturen finns är behandlingen att gipsa armen. Då läggs ett gips från handen och upp till armbågen. 

För att undvika framtida problem i handen är det viktigt att benet växer ihop ordentligt. Båtbensfrakturer växer dock inte alltid ihop lika bra som andra frakturer, vilket betyder att man kan behöva ha gipset längre än vad som är vanligt. Många måste gå med gips i tre månader eller längre.

Komplicerande faktorer

Ibland är förskjutningen i frakturen så stor att man måste göra en operation. Då sätts frakturen ofta ihop med en skruv eller ett stift.

Operation kan också bli aktuellt om frakturen inte har vuxit ihop efter tolv veckor. Därför är det viktigt att man går på de avtalade kontrollerna.

Prognos

Med en god behandling och uppföljning blir resultatet bra i mer än 95 % av fallen. Om frakturen inte läker ordentligt kan det dock uppstå varaktiga skador i handloven. Det kan både ge smärtor, stelhet och sämre funktion i handen. Ibland kan skadan på sikt leda till att en nerv blir klämd av ärrvävnad (karpaltunnelsyndrom).


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.