Fakta | Leder & muskler

Fraktur i båtbenet (skafoideum)


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är fraktur i båtbenet?

Båtbensfraktur, skafoideum

Båtbenet, som på fackspråk kallas skafoideum, är ett av handlovsbenen. Frakturer i båtbenet kan förekomma vid fall på utsträckt arm där man försöker ta emot sig. Cirka 90 % av alla frakturer i handloven drabbar båtbenet (se teckning).

Diagnos

Efter skadan uppstår snabbt smärtor. Ofta finns ingen svullnad men det kan blöda lite i vävnaden (du blir blå på skadestället efter några dagar). Läkaren får misstankar om tillståndet både på grund av hur skadan uppstått, dina smärtor och fynden som görs vid undersökningen. Ett typiskt tecken är att det gör ont när man trycker i "snusgropen" vid tummens bas. Röntgen kan bekräfta frakturen (se röntgenbild).

Ibland syns inte frakturen på röntgen vid den första undersökningen. Om misstanken om fraktur är stor läggs ett gips och du blir ombedd att komma tillbaka efter två veckor för kontroll. Gipset tas då bort och nya röntgenbilder tas. Vid denna tidpunkt är det större möjlighet att en eventuell fraktur syns på röntgen. I vissa fall krävs en så kallad magnetkameraundersökning eller skintigrafi för att avslöja frakturen.

Annons
Annons

Behandling av frakturer i båtbenet

Om inga stora förskjutningar i frakturen föreligger är behandlingen att gipsa armen. Då läggs ett gips från handen och upp till armbågen: Handleden ska vara i ett visst läge.

Båtbensfrakturer växer inte alltid ihop lika bra som andra frakturer, vilket betyder att du kan behöva gå längre med gipset än vad som är vanligt. För att undvika framtida problem i handen är det viktigt att försäkra sig om att benet växer ihop ordentligt.

Gipset byts efter sex veckor och därefter vanligtvis var fjärde vecka tills benet har vuxit ihop. Många måste gå med gips i tre månader eller längre. Kontrollen görs både i form av en läkarundersökning och en röntgenundersökning.

Annons
Annons

Komplicerande faktorer

Ibland är förskjutningen så stor att läkarna anser det nödvändigt att operera. Då sätts frakturen ofta ihop med en skruv eller ett stift.

Det kan också bli tal om operation ifall frakturen inte har vuxit ihop efter tolv veckor. Därför är det helt avgörande att du kommer på de avtalade kontrollerna.

Sena besvär

Med en god behandling och uppföljning blir resultatet bra i mer än 95 % av fallen. Om frakturen inte läker ordentligt kan det dock uppstå varaktiga skador i handloven. Det kan både ge smärtor, stelhet och sämre funktion i handen. Ibland kan skadan på sikt leda till att en nerv blir klämd av ärrvävnad (karpaltunnelsyndrom).


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons