Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fraktur i nedre delen av överarmen

En fraktur i överarmsbenets nedre del kan ses hos både barn och vuxna och kan uppstå i samband med ett fall eller en större olycka. Smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen är de vanligaste symtomen.


Uppdaterad den: 2023-07-21

Annons

Vad är en fraktur i nedre delen av överarmsbenet?

Armbågens anatomi

 

Nedre delen av överarmsbenet (humerus) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och strålbenet (radius) armbågsleden. En fraktur i nedre delen av överarmsbenet kan ses hos både barn och vuxna och kan förekomma inne i själva armbågsleden eller i strukturer utanför. Ibland skadas flera strukturer samtidigt, både inne i och utanför leden. Även större blodkärl och nerver löper nära benet i armbågen och riskerar att skadas vid fraktur.

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen. Om frakturen uppkommit i samband med en större olycka kan det finnas öppna sår och även andra delar av armen kan ha skadats. 

Orsak

Hur frakturen uppstår kan skilja sig mellan olika åldersgrupper och är även beroende av kraften i skadeögonblicket.  Hos barn är det ofta ett fall med utsträckt arm som leder till fraktur medan det hos yngre vuxna ofta är högenergitrauma, som till exempel trafikolycka som orsakar frakturen. Hos äldre uppstår frakturen vanligen på grund av att man ramlat och slagit armen eller armbågen från låg höjd.

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnos undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka  rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll. Ibland görs datortomografiundersökning för att få en mer detaljerad bild av frakturen, särskilt vid fraktur i själva leden.

Behandling av fraktur i nedre delen av överarmsbenet

Behandlingen beror på var frakturen sitter och om det finns andra strukturer i armen som är skadade. Barnfrakturer kan behandlas med gips i tre till fyra veckor om frakturdelen ligger korrekt och det inte finns andra  behandlingskrävande skador. Vuxna med en fraktur i nedre delen av överarmsbenet behöver oftast behandlas med en operation där man fixerar frakturdelarna så att de kan läka korrekt. 

Fysioterapi och rörelseträning är en viktig del av behandlingen hos vuxna. Den påbörjas direkt efter operation om det inte finns gips eller andra hinder för behandlingen. De flesta barnfrakturer behöver inte fysioterapeutisk behandling men ibland får barnet ett träningsprogram som ska följas hemma. Om barnet inte återfått full rörelseomfång inom 4–8 veckor bör man kontakta sjukvården.

Olika komplikationer kan uppstå i samband med frakturen eller behandlingen. Ett akut tillstånd som kräver snabb vård är akut kompartmentsyndrom. Många muskler i kroppen ligger i ett avgränsat fack, ett så kallat kompartment. Om trycket i ett kompartment blir för högt till exempel efter fraktur och blödning kan muskler och nerver skadas.  Symtomen på akut kompartmentsyndrom är en lokal smärta som inte står i relation till skadan. Smärtan reagerar i regel inte tillräckligt på smärtstillande läkemedel. Ibland kan smärta som symtom saknas helt. Det är viktigt att behandla tillståndet så fort som möjligt med kirurgi. Därför är det viktigt att man kontaktar sjukvården om man har svåra smärtor eller tror att man kan ha drabbats av akut kompartmentsyndrom.

Skada på ulnarisnerven är en annan möjlig komplikation efter operation men kan ibland också förekomma i samband med frakturen. Ulnarisnerven är en av de tre huvudnerverna i armen och handen (de andra två är medianusnerven och radialisnerven) och passerar armbågen i en fåra bakom insidan av överarmen där den kan skadas. Nerven överför nervimpulser till musklerna i underarmen och handen samt känsel från lillfingersidan av handen. Prognosen är bra och nerven läker i de flesta fall helt och återfår sin funktion.

Andra mindre vanliga komplikationer är att frakturen inte läker helt eller läker fel. Infektion efter en operation är också en möjlig komplikation.

Prognos

Det är vanligt att man kan få nedsatt rörlighet och stelhet i armen efter denna frakturtyp men det brukar inte påverka armbågens funktionsnivå. Beroende på skadans omfattning kan förväntad rehabiliteringstid vara upp till 6–8 månader för vuxna. Barnfrakturer behöver oftast inte lika lång rehabiliteringstid men barnet bör undvika aktiviteter som kan medföra risker för att armbågen skadas på nytt i tre till fyra veckor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.