Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Fraktur i ryggen

Bland yngre personer är motorfordonsolyckor eller andra högenergiolyckor vanlig orsak till fraktur i ryggen. Ofta drabbas övergången från den mer stabila bröstryggen (där revbenen sitter) till den mer rörliga ländryggen.


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Vad är fraktur i ryggen?

Ryggraden

Ryggraden (kotpelaren) består av sju halskotor (halsryggen), tolv bröstkotor (bröstryggen), fem ländkotor (ländryggen), korsbenet (korsryggen) och svanskotan. Varje kota består av en kotkropp, en kotbåge (med hålrum för ryggmärgen i mitten), ett taggutskott som sticker rakt ut (mot hudytan) och två taggar som sticker ut på varsin sida (tvärutskott). Mellan varje kota finns en disk. Denna disk fungerar som en stötdämpare. Ryggmärgen ligger inne i ryggraden, skyddad av benvävnaden och ryggmärgsvätskan som är den vätska som omger ryggmärgen. Från ryggraden går det ut nerver till kroppen nedanför huvudet. Nerverna går ut parvis, en till höger och en till vänster, motsvarande varje nivå i ryggraden.

Frakturer i ryggraden kan delas in i stabila och instabila skador. Stabila skador är frakturer utan påverkan på nervvävnad och där nervvävnad inte är hotad. Instabila skador är frakturer med skada på nervvävnad eller där nervvävnad är hotad.

Annons
Annons

Symtom

Frakturer i ryggen ger svår smärta och svårt att röra sig. Ibland är nerver påverkade eller skadade vilket kan ge förlamningar. Ibland påverkas nervkontrollen över tarmen och urinblåsan. Frakturer i nacken kan ge förlamningar både i armar och ben. 

Orsak

Bland yngre personer är motorfordonsolyckor eller andra högenergiolyckor vanlig orsak till fraktur i ryggen. Ofta drabbas övergången från den mer stabila bröstryggen (där revbenen sitter) till den mer rörliga ländryggen. Bland äldre personer kan enbart benskörhet utan fall göra att kotkroppen faller ihop så att det blir en kotkompressionsfraktur.

Annons
Annons

Diagnos

Smärtor i ryggen efter en större skada eller olycka ska ge misstanke om fraktur i ryggen och behandlas som sådan tills tillståndet är klarlagt. Den skadade måste stabiliseras och bedömas före transport. Vederbörande måste hanteras som en timmerstock; undvik samtliga rörelser i nacken och övriga delar av ryggen.

På sjukhuset utförs en grundlig undersökning. Där inspekterar man ryggraden och känner på den efter tecken på skada och ömhet. Finns det förlamningar eller känselbortfall? Är reflexerna normala? Är ändtarmens slutmuskel normalt ihopdragen?

Vid misstanke om skada på kotpelaren görs ofta undersökning med datortomografi. Ibland görs magnetkameraundersökning.

Behandling

Icke kirurgisk behandling

Vid icke kirurgisk (konservativ) behandling kan det vara tillräckligt med smärtstillande läkemedel och eventuellt stödjande halskrage eller korsett. De första dagarna kan man behöva vila och ligga mycket, men därefter är det viktigt att komma upp och röra sig för att inte tappa muskler. En fysioterapeut kan hjälpa till med hur man ska röra sig och använda ryggen på rätt sätt. I vissa fall kan det bli aktuellt att använda korsett under rehabiliteringen.

Kirurgisk behandling

Vissa skador i kotpelaren behöver opereras. Man stabiliserar då frakturen. Detta görs oftast genom att skruva ihop ryggkotorna över och under frakturstället. Ibland skapas bättre utrymme för ryggmärgen (dekompression). I några fall måste man ta bort eller justera läget på benbitar som har förskjutits in i ryggmärgskanalen. 

Prognos

De allvarligaste komplikationerna till frakturer i kotpelaren är nervskador och förlamningar. I vissa fall kan allvarliga blödningar tillkomma. Personer utan nervpåverkan har i allmänhet god prognos. Personer med ryggmärgsskada får varaktiga förlamningar, och omfattningen beror på hur högt upp i ryggen skadan sitter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.