Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Armbågsfraktur, processus coronoideus

Processus coronoideus är en del av armbågsleden och sitter längst upp på armbågsbenet. En fraktur orsakas oftast i samband med att armbågen går ur led eller på grund av ett fall.


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Vad är fraktur i processus coronoideus?

Övre delen av strålbenet (radius) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och överarmsbenet (humerus) armbågsleden. Längst upp på armbågsbenet finns anatomiska strukturer som kallas för coronoideus och olekranon. Dessa två strukturer bildar tillsammans den skelettstruktur som omfamnar den nedersta delen av överarmsbenet. Armbågsleden hålls samman av en ledkapsel som består av ledband, muskler och senor.

På processus coronoideus fäster främre delen av ledkapseln, ligament samt brachialismuskeln. Denna muskel hjälper till att böja i armbågsleden. 

Fraktur i processus coronoideus är en typ av armbågsfraktur. Det är en relativ ovanlig fraktur och ses i de flesta fall i kombination med andra typer av frakturer och skador på armen.

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen. 

Orsak

Denna typ av fraktur uppstår vanligtvis i samband med att armbågsleden går ur led, fall på utsträckt arm eller på grund av ett högenergitrauma som till exempel en trafikolycka. 

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnos undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll.

Andra frakturer i armbågen kan ge liknande symtom som fraktur av processus coronoideus.

Behandling av fraktur i processus coronoideus

Behandlingen är i de flesta fall en operation där frakturdelen sätts på plats och fixeras så att frakturen kan läka ihop korrekt. Efter operationen får man ha armen i en armslynga.

Fysioterapi och rörelseträning är en viktig del av behandlingen hos vuxna och påbörjas direkt efter operation.

Det finns vissa restriktioner som man bör följa:

  • Armen ska inte belastas (bära eller lyfta) i sex veckor efter operation eller skadetillfället
  • Armbågen bör hållas tätt intill eller framför kroppen de första sex veckorna och rörelser bör utföras uppåt och nedåt längs kroppen, men man ska undvika att lyfta ut armen åt sidan med böjd armbåge
  • Om man har opererats får man använda armen för att sköta lättare egenvård
  • När det gått tre månader efter operation får armen användas under träning och aktiviteter men det ska inte göra ont

Olika komplikationer kan uppstå i samband med frakturen. Rörligheten i armbågen kan bli nedsatt och man kan uppleva stelhet i armen. 

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.