Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Armbågsfraktur, capitulum humeri

Capitulum humeri är en del av överarmsbenet som kan skadas om man ramlar med en utsträckt arm.


Uppdaterad den: 2023-07-10

Annons

Vad är fraktur i capitulum humeri?

Capitulum humeri är en del av nedre änden på överarmsbenet (humerus). Det är en liten utväxt på överarmsbenet och utgör en del av armbågsleden. Fraktur i capitulum humeri är en ovanlig typ av fraktur som i de flesta fall ses hos vuxna. Frakturen är sällsynt hos barn. 

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är svullnad och smärta i armbågen. Man kan även uppleva svårigheter med att sträcka och böja i armen. 

Orsak

Fraktur i capitulum orsakas hos de flesta av ett fall med utsträckt arm. Även ett slag direkt mot armbågen eller skador i samband med trafikolycka kan bidra till att frakturen uppstår.  

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med röntgenundersökning. Ofta görs också en undersökning med datortomografi för att få en tydligare bild av frakturen. Andra strukturer i armen kan skadas samtidigt med en capitulum fraktur. Därför är sjukdomshistorien och en noggrann undersökning av armen viktig.

Behandling av fraktur i capitulum humeri

De flesta med fraktur i capitulum behöver operation för att frakturen ska kunna läka på bästa sätt. Det finns olika metoder som ortopedkirurgen kan använda. Kirurgen tar även hänsyn till om andra strukturer eller skelettdelar har skadats samtidigt. 

Ibland behandlas frakturen utan kirurgi. Att man väljer att inte operera kan bland annat bero på att det finns andra underliggande tillstånd som till exempel benskörhet. 

Fysioterapeutisk rehabilitering är en viktig del av behandlingen och för att minska stelhet och svullnad. När och hur mycket man får röra i armen beror på typ av fraktur och om andra strukturer är skadade. Behandlingsprogrammet anpassas individuellt. 

Prognos

Prognosen är i de flesta fall god men hos vissa kan det behövas en ny operation om man har mycket stelhet kvar i armbågen. Andra mindre vanliga komplikationer är att frakturen inte läker helt eller läker fel. Infektion efter en operation är också en möjlig komplikation efter fraktur i capitulum. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.