Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Leder & muskler

Armbågsfraktur, caput radii

Ett fall på en utsträckt arm kan leda till fraktur i övre delen av strålbenet. De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.


Uppdaterad den: 2023-08-21

Annons

Vad är en fraktur i caput radii?

Armbågens anatomi

Övre delen av strålbenet (radius) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och överarmsbenet (humerus) armbågsleden. En fraktur i den allra översta delen av strålbenet kallas för fraktur i radiushuvudet (fraktur i caput radii).

Denna typ av fraktur ses främst hos vuxna och ibland kan flera strukturer skadas samtidigt, både inne och utanför leden. Vid komplicerade frakturer kan även strukturer på underarmen och handleden skadas. 

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen.

Orsak

Fraktur i radiushuvudet orsakas hos de flesta av ett fall med utsträckt arm. Även ett direkt slag kan ibland orsaka frakturen men det är ovanligt.

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnos undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll. 

Andra frakturer i armbågen kan ge liknande symtom som fraktur i radiushuvudet. 

Behandling av fraktur i caput radii

Behandlingen beror på om det finns andra strukturer i armen som är skadade och om frakturdelen ligger korrekt. Om radiushuvudet ligger korrekt och andra strukturer inte är skadade behövs ingen operation eller gipsbehandling. Ibland kan man få en armslynga att använda i några dagar i smärtstillande syfte. Aktiv rörelseträning rekommenderas tidigt och det finns inga restriktioner vid denna okomplicerade frakturtyp. Smärtstillande läkemedel kan behövas för att lindra smärtan.

Operation är nödvändig om frakturdelarna inte ligger korrekt eller om andra strukturer är skadade samtidigt. Det finns olika metoder att behandla fraktur i caput radii med kirurgi. Frakturdelarna fixeras så att de kan läka korrekt och ibland opereras radiushuvudet bort och ersätts istället med protes.   

Fysioterapi och rörelseträning är en viktig del av behandlingen hos vuxna och påbörjas dagen efter operation eller skadetillfället. Om man har opererats finns det vissa restriktioner som man bör följa:

  • Armbågen bör hållas tätt intill eller framför kroppen och rörelser bör utföras upp och ned längs kroppen
  • Undvik att lyfta ut armen åt sidan med böjd armbåge
  • Man bör inte bära eller lyfta med armen 

Olika komplikationer kan uppstå i samband med frakturen. De vanligaste är att man inte kan röra lika mycket i armbågen som tidigare. Artros och att armbågen inte känns stabil är andra komplikationer som kan ses efter fraktur i radiushuvudet. 

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall. Beroende på skadans omfattning kan förväntad rehabiliteringstid vara upp till 3–4 månader.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons