Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Armbågsfraktur, olekranon

Olekranon är en del av armbågsleden och sitter längst upp på armbågsbenet. Den kan skadas i samband med ett fall eller ett direkt slag mot armbågen.


Uppdaterad den: 2023-12-11

Annons

Vad är en olekranonfraktur?

Bilden visar fraktur av olekranon

 

Övre delen av strålbenet (radius) utgör tillsammans med armbågsbenet (ulna) och överarmsbenet (humerus) armbågsleden. Längst upp på armbågsbenet finns anatomiska strukturer som kallas för olekranon och coronoideus. Dessa två strukturer bildar tillsammans den skelettstruktur som omfamnar den nedersta delen av överarmsbenet. Armbågsleden hålls samman av en ledkapsel som består av ledband, muskler och senor. 

Tricepsmuskeln, som sitter på överarmens baksida, fäster på olekranon och det är vanligt att frakturdelen dras ur läge på grund av dragkraft från muskeln så att frakturdelen inte ligger korrekt. Då behöver frakturen manipuleras på plats för att frakturen ska kunna läka korrekt. 

Olekranonfraktur är en fraktur i armbågen och ses i främst hos vuxna. 

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är smärta, svullnad och svårigheter att röra på armen. Att inte kunna sträcka på armen är ett vanligt tecken på att olekranon kan vara skadad. 

Orsak

Fraktur i olekranon orsakas hos de flesta av ett fall med utsträckt arm eller av ett högenergitrauma, som till exempel trafikolycka. Även ett direkt slag kan ibland orsaka frakturen.

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnos undersöks hela armen och handleden. Ibland kan man behöva vänta med att undersöka rörligheten i armen på grund av smärtor. Även nerver och kärl undersöks för att utesluta skada på dessa strukturer. Röntgenbilder av armen tas från olika håll.

Andra frakturer i armbågen kan ge liknande symtom som fraktur av olekranon.

Behandling av olekranonfraktur

Behandlingen är i de flesta fall en operation där frakturdelen sätts på plats och fixeras så att frakturen kan läka ihop korrekt. Efter operationen får man ha armen i en armslynga. 

Om frakturdelen ligger korrekt och andra strukturer inte är skadade behövs ingen operation. Man får ett axelförband och armen ska hållas still frånsett när träningsövningar utförs. I enstaka fall kan enbart gipsbehandling användas och då i två till tre veckor. Hos äldre med osteoporos rekommenderas icke-kirurgisk behandling och fri rörlighetsträning. Detta ger samma resultat som behandling med operation men med mindre risk för komplikationer.  

Fysioterapi och rörelseträning är en viktig del av behandlingen hos vuxna och påbörjas direkt efter operation.

Det finns vissa restriktioner som man bör följa:

  • Armen ska inte belastas (bära eller lyfta) i sex veckor efter operation eller skadetillfället
  • Armbågen bör hållas tätt intill eller framför kroppen de första sex veckorna och rörelser bör utföras uppåt och nedåt längs kroppen, men man ska undvika att lyfta ut armen åt sidan med böjd armbåge
  • Om man har opererats får man använda armen för att sköta lättare egenvård
  • När det gått tre månader efter operation får armen användas under träning och aktiviteter men det ska inte göra ont

Olika komplikationer kan uppstå i samband med frakturen. Man kan få besvär av skruvar och material som använts vid operationen. Rörligheten i armbågen kan även bli nedsatt och man kan ha svårt att sträcka ut armen lika mycket som tidigare. 

Prognos

Prognosen är god i de flesta fall. Beroende på skadans omfattning kan förväntad rehabiliteringstid vara upp till tre till fyra månader. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.