Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hälsoskador vid rökning

Varje år orsakar användningen av tobak fler dödsfall än HIV, narkotika, alkohol, bilolyckor, självmord och mord  tillsammans.


Uppdaterad den: 2019-01-28

Annons

Tobaksrök består av en komplex blandning av upp till 8 000 olika kemiska ämnen. Minst 60 av dessa ämnen är kända för att vara cancerframkallande.

Tobaksrökning ligger bakom 12 000 dödsfall i Sverige (vart tionde) varje år och är den överlägset viktigaste enskilda bidragande dödsorsaken. Dessutom beräknas tobaksrökning leda till 100 000 insjuknanden per år. 

Globalt dör det årligen över 5 miljoner människor på grund av tobaksbruk. Antalet tobaksoffer ökar snabbt. Om 20 år kommer cirka 10 miljoner människor varje år att dö som en följd av rökning. 70 % av dem kommer från låginkomstländer. Det är i dessa länder tobaksbruket ökar mest.

Rökning orsakar många sjukdomar

Rökningen skadar nästan alla organ i kroppen och förorsakar många sjukdomar:

 •  Hjärt-kärlsjukdomar:
  • Rökning ökar risken för kranskärlssjukdom upp till 4 gånger
 • Cancer:
  • Risken för att få lungcancer är 23 gånger högre för män och 13 gånger högre för kvinnor än om du inte röker
  • Rökning orsakar nästan 90 % av alla dödsfall i lungcancer hos män och 80 % av alla dödsfall i lungcancer hos kvinnor
 • Luftvägssjukdomar:
  • Rökning leder till ökad förekomst av luftvägsinfektioner, andfåddhet och hosta
  • Rökning ökar risken att dö av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med 12 till 13 gånger
  • Omkring 90 procent av KOL-relaterade dödsfall orsakas av rökning

De sjukdomar som nämns ovan är de viktigaste dödsorsakerna vid rökning. 

Annons
Annons

Cancersjukdomar orsakade av rökning

Rökning har visat sig spela en roll i utvecklingen vid följande cancerformer:

Rökning under graviditet samt passiv rökning

Rökning under graviditeten ökar risken för spontanabort, komplikationer i graviditeten, dödfödslar och för tidig födsel.
Barn till rökande mammor har genomsnittligt:

 • Lägre födelsevikt.
 • Löper större risk för plötslig spädbarnsdöd.
 • Ökad risk för att utveckla astma och allergi.

Passiv rökning är särskilt farlig för barn:

 • Förekomsten av luftvägsinfektioner, astma och kroniska lungsjukdomar ökar.
 • Det har uppskattats att 17 % av lungcancerfallen bland de som aldrig röker beror på passiv rökning i barndomen och ungdomsåren.
Annons
Annons

Rökning förkortar livet och påverkar livskvalitén

Beräkningar visar att livslängden förkortas med i genomsnitt 7–10 minuter för varje rökt cigarett.

Rökning leder till:

 • Ökad rynkbildning i huden.
 • Nedsatt lukt- och smaksinne.
 • Missfärgning av tänder.
 • Dålig andedräkt.
 • Dålig lukt från hår och hud.
 • Sämre idrottsprestation.
 • Ökad risk för förkylning, influensa, bronkit och lungsjukdom.

Rökningens påverkan på könshormonerna

Rökning påverkar könshormonerna och menstruationens rytm. Förmågan att bli med barn minskar. För kvinnor kan hormonförändringarna visa sig som:

 • Manlig behåring.
 • Grövre röst.
 • En fettfördelning som ger en mer manlig "äppelformad" kroppsform vilket utgör en riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Kvinnor som röker kommer tidigare i klimakteriet än icke-rökare.

Hos män kan rökning leda till impotens.

Riskerna kan minskas

Den som slutar att röka reducerar risken att drabbas av de sjukdomar som nämns ovan. Detta gäller också för dem som har rökt i många år.

Förutom att hålla sig frisk får man som extra bonus:

 • Sparade pengar.
 • Mer energi.
 • Fräsch doft från mun och hud. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.